Gemeenteraad legt 500 handtekeningen van ondernemers en bewoners naast zich neer

Posted by | March 02, 2011 | Nieuws

Het overgrote gedeelte van de Heerlense gemeenteraad legt 500 handtekeningen van bewoner en bedrijven, die pleiten tegen de komst van de Arcus zorgacademie aan de Henri Dunantstraat (Welten), naast zich neer. Op deze wijze groeit de kloof tussen politiek en inwoners en lijkt ook de Heerlense politiek steeds verder van haar achterban te staan.

Het vaststellen van het bestemmingsplan zorgacademie maakt de weg vrij tot de komst van een nieuwe Arcus lokatie tegenover het Atrium ziekenhuis. Voorbereidende besluiten die 3 tot 5 jaar (!) geleden werden ingezet lijken ook na de opkomst van steeds meer leegstand, het wegtrekken van jongeren en vergrijzen van onze regio geen andere wending te krijgen. Jarengeleden opgestarte trajecten lijken, ondanks alle veranderingen, klakkeloos te worden voortgezet door het overgrote deel van de Heerlense politiek.

Hart-Leers werd tijdens de discussie in de raadsvergadering ‘terloops’ ervan beschuldigd mensen tegen deze besluitvorming te hebben opgehitst. Een loze beschuldiging daar een iedere betrokkene weet dat de stichting Vrije Natuur en diverse ondernemers uit het stadcentrum kartrekkers en initiatiefnemers van deze (handtekeningen)actie zijn. De vele posters die bij de ondernemers in het stadscentrum ophangen “Wij willen dat Arcus in het centrum blijft!” spreken boekdelen. Ondanks dit feit kiezen sommige politieke partijen er kennelijk liever voor om anderen ‘zwart te maken’ of ‘de zwarte piet’ toe te spelen. Dat is waarschijnlijk een heel stuk gemakkelijker dan zelf verantwoording te nemen voor de gevolgen van diens eigen daden.

Hart-Leers pleitte tijdens de discussie meermaals nadrukkelijk voor het terugverwijzen van de stukken richting raadscommissie om vervolgens daar in goed overleg een mogelijkheid te creëren om burgers, bedrijven en instellingen inspraak te geven over dit verstrekkende besluit. Die inspraak was immers tot op heden onmogelijk omdat de onlangs gehouden commissievergadering op dit specifieke agendapunt geen inspraak toe liet.

Hart-Leers pleit voor een compacte dynamische stad met een goede mix tussen oud en jong. Met een Arcus buiten de stad ontstaat behalve een forse leegstand van bestaande schoolgebouwen ook een groot gemis aan dynamiek. Jongeren verdwijnen in dat geval massaal uit het stadsbeeld. Zij nemen de bus, trein of fiets naar hun school en maken een grote boog om onze (binnen)stad terwijl vervolgens de woonwijk Welten de pineut is en alle gevolgen te verwerken krijgt.

Goed opleiden kan op elke plek, ook op de bestaande locaties dus.