Arcus zoekt nieuwe bestemming voor leegkomende schoolgebouwen

Posted by | March 05, 2013 | Nieuws

Ook onlangs informeerde Hart-Leers wederom naar de toekomst van de huidige Arcus schoolgebouwen. ‘Wat gaat met deze omvangrijke gebouwen gebeuren nadat de Arcus campus in natuurgebied Terworm in gebruik genomen is?’

Al jarenlang wacht politiek Heerlen op een toekomstplan voor de Arcus schoolgebouwen die binnen niet al te lange tijd leeg zullen staan. Onlangs bleek uit antwoorden van de wethouder dat het Arcus college kennelijk ook op dit moment nog steeds niet weet wat men aldaar zou mogen doen en dat daarbij herontwikkeling en herbestemming onder de huidige omstandigheden een zware dobber blijkt. Arcus liet daarbij kennelijk onlangs ook blijken zeker open te staan voor nieuwe projecten voor schoollocaties die binnen afzienbare tijd buiten gebruik zullen raken.

Hart-Leers: ‘Het lijkt nog steeds niet helemaal duidelijk welke precieze locaties binnenkort daadwerkelijk leeg zullen staan en over welke oppervlakten het daarbij gaat. Om aldaar de broodnodige dynamiek te behouden en leegstand en verloedering in de kiem te smoren lijkt het ons van groot belang om zo snel mogelijk met deze locaties aan de slag te gaan. Hen mag, wat ons betreft, zeker geen toekomst van langdurige leegstand treffen. Leegstand zoals o.a. het voormalige (omvangrijke) HTS gebouw aan het Bekkerveld.’