Toezicht nieuwbouw Arcus openbaar aanbesteed

Posted by | July 19, 2010 | Nieuws
ArcusHet Arcus College bereid haar nieuwbouw in Terworm voor, zo blijkt uit de aanbesteding te lezen via de link: http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=14aed1eb-ec29-4637-b9d0-7ca0705a8eb8&src=not
 
Het Arcus verwacht, zo valt uit deze aanbesteding op te maken, 2,5 jaar op de locatie Valkenburgerweg doende te zijn met vervolgens 1 jaar toezicht en daarnaast 1,5 jaar op Coriopolis met daarna 1 jaar nazorg. Het gaat daarbij om toezicht voor de uitvoeringsfase. Kortom: Arcus verwacht binnen enkele leerjaren te kunnen starten in haar nieuwbouwlocatie a/d Valkenburgerweg.
 
Terwijl bezwaren nog in behandeling zijn en vele zaken nog verre van duidelijk blijken zet Arcus nu blijkbaar toch al een volgende stap. Diverse vragen aan het College over de beoogde Arcus nieuwbouw blijven tot op heden onbeantwoord. Ook Art. 35 vragen van Hart-Leers, die inmiddels 11 weken op beantwoording wachten, behoren daarbij.
 
‘Wij zijn erg benieuwd naar wat deze aanbesteding precies te betekenen heeft en hoe de stand van zaken m.b.t de Arcus nieuwbouw momenteel precies is’. Vandaar heeft Hart-Leers, nogmaals, krachtig om beantwoording van haar vragen (bijlage) gevraagd. ‘Wij gaat er van uit dat het College van B&W de gemeenteraad direct van elke ontwikkeling in dit dossier op de hoogte brengt!’.

Art. 35 vragen Arcus, CBS