Kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw: raadsleden vragen ambtelijke ondersteuning aan

De raadsleden Hummel, Petermann en Leers, die gezamenlijk diepgravend onderzoek doen met betrekking tot de kwestie ‘Walas’ / voormalig CBS gebouw, vragen vandaag ambtelijke ondersteuning (bijlage) hiervoor aan.

Genoemde raadsleden brengen de gehele gang van zaken, o.a. de voorbereiding, aankoop en doorverkoop van het voormalige CBS gebouw duidelijk in kaart waarbij de veelheid aan openstaande vragen en een blijvend gedegen, diepgravend, onderzoek de leidraad vormen.


Bijlage