Hart-Leers wijst belastingdienst Heerlen op besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s per jaar

envelop8 mei jongstleden verscheen het bijgaande artikel op de website www.hart-leers.nl Nu gisteren duidelijk werd dat de verhuizers van Schinkelstraat 13 richting voormalig CBS gebouw kennelijk nagenoeg hetzelfde huurbedrag als de Wozl (opvolger van Licom) betalen betekend dit volgens Hart-Leers dat de belastingdienst, die ook in het voormalige CBS gebouw gevestigd is, kennelijk vele 100duizenden euro’s per jaar ‘te veel’ huur betaald.

Het verschil tussen wat belastingdienst en Wozl/Schinkel13 betalen lijkt een kleine 100 euro per vierkante meter. Dat zou betekenen dat de belastingdienst per jaar maar liefst zo’n 700.000 euro te veel huur betaald.

Waarom betalen zij -in dat geval- vele malen meer dan andere huurders in hetzelfde complex? Hoe en wanneer neemt de belastingdienst naar aanleiding hiervan actie?

Hart-Leers: ‘Het lijkt ons niet meer dan normaal dat de publieke belastingdienst deze kwestie zorgvuldig bekijkt. Waarom liggen de betaalde huurprijzen in het zelfde complex kennelijk zoveel uiteen? Publiek geld moet ten alle tijden goed en optimaal verantwoord ingezet worden. Als hier een besparing van 100duizenden euro’s per jaar gerealiseerd kan worden moet de belastingdienst daar wat ons betreft zo snel mogelijk werk van maken’.

De lokale Heerlense politieke partij Hart-Leers wijst de belastingdienst, via de minister van financiën en diens staatssecretaris, nadrukkelijk op deze kwestie en benadrukt hiermee zeker in deze tijden van crisis een besparingsmogelijkheid van 100duizenden euro’s alles behalve onbenoemd te laten. Dermate huurprijs verschillen binnen een groot complex zoals het voormalige CBS gebouw vergen nadrukkelijk aandacht en passende actie. Bovendien is de belastingdienst verreweg de grootste en langs zittende huurder aldaar.

Wij zijn erg benieuwd naar de reactie van de belastingdienst en gaan ervan uit dat zij deze kwestie snel en nauwkeurig afhandelen.


Heerlen, 29 augustus 2013

Jaarlijkse (huur)inkomsten voormalig CBS gebouw lijken ’t dubbele van de koopprijs

De met 500.000 euro volledig door de gemeente Heerlen gefinancierde koopprijs van het voormalig CBS gebouw (b)lijkt naar verluidt ongeveer de helft van de jaarlijkse (huur)inkomsten die het complex momenteel genereert. Opvallend en apart dat desondanks de gemeente Heerlen de volledige koopprijs ervan financierde.

De 7000 vierkante meter kantoorruimte die de belastingdienst aldaar huurt is kennelijk goed voor 700.000 tot 800.000 euro huurinkomsten. Inkomsten  exclusief 25 euro per vierkante meter servicekosten. Daarnaast huist inmiddels ook de opvolger van het failliete Licom (Wozl) in het voormalige CBS gebouw. Een sociaal werkbedrijf waarvan diverse gemeenten uit de regio eigenaar zijn.

Van Wozl (b)lijkt nu dat deze opvolger van Licom niet alleen 2 grote lege kantoorpanden aan de CBS-weg en Beersdalweg achterlaat maar kennelijk ook een erg goede huurovereenkomst voor het voormalige CBS gebouw voor elkaar heeft gekregen.

Tegen een kennelijk tarief van 55 euro per vierkante meter kantoorruimte kan Wozl in het voormalige CBS gebouw terecht. Een locatie waarvoor eerder ca. 2000 vierkante meter overeengekomen leken maar alwaar men nu -zonder meerprijs- over ca. 3000 vierkante meter vloeroppervlak beschikken mag. Daarmee lijkt de feitelijke vierkante meter prijs naar bijna 37 euro gezakt.

De gemeente Heerlen is inmiddels (al weken) druk doende om, op verzoek van Hart-Leers, in kaart te brengen welke verhuis-, verbouwings- en inrichtingskosten met de verhuizing van Wozl gepaard gingen. De eigenaar van het voormalige CBS-gebouw lijkt ondertussen, een jaar na aankoop, goed voorzien van een behoorlijke som aan huurinkomsten…