Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

Posted by | February 16, 2013 | Nieuws

Het project Hengelo blijkt feitelijk van Boei terwijl het project Rotterdam in praktijk minder florissant lijkt zo valt te concluderen uit reacties van direct betrokkenen. Wat er feitelijk in Vancouver gebeurt (of gebeurde) Joost mag het weten. Rondom Walas hangt een zweem van onduidelijkheid. Onduidelijkheid die ook het 2 pagina grote krantenbericht (Limburgs Dagblad) van vandaag allerminst wegneemt. Wie of wat is ‘Walas’, waarmee ging Heerlen ‘in zee’?

De Heerlense politiek nam (diverse partijen waaronder Hart-Leers stemden tegen) -zonder enige presentatie van of kennismaking met Walas- (tijdens een extra raadsvergadering op 26 april vorig jaar) een besluit om met Walas in zee te gaan. Hart-Leers vroeg ook toen al om tekst en uitleg en benadrukte het belang van een presentatie door de plannenmakers zelf. Die presentatie vond uiteindelijk pas tijdens de raadscommissievergadering  van september vorig jaar plaats. Maanden nadat de aankoop van het voormalige CBS gebouw (mei vorig jaar) plaatsvond. Ook meerdere bezoeken aan het complex, onder andere tijdens een open dag, brachten weinig tot geen ‘extra wijsheid’. Een bezoek kort voordat (eind vorig jaar) alle media-aandacht rondom Walas startte leverde vervolgens ook niets op.

Hart-Leers: ‘Op de bovenste verdieping van het voormalige CBS complex troffen we toen enkele stagiaires en zeer waarschijnlijk ook andere Walas mensen aan. Leidinggevenden waren er op dat moment niet. Nadat we aangaven gewoonweg eens te komen kijken naar hoe de vlag erbij hing en ons daarbij -natuurlijk- met naam en toenaam bekend maakten en om informatie vroegen bleef sindsdien enige reactie uit. Aan onze wil, inzet en moeite om contact te leggen en daarbij te informeren naar het een en ander heeft het dus allerminst gelegen’.

De heer van Straaten lijkt nu feitelijk Walas te zijn. Anderen zijn kennelijk allemaal -aan hem- verantwoording schuldig. Het diepgravend onderzoek, dat momenteel in voorbereiding is, krijgt maandagavond aanstaande een eerste officiële aftrap. Dan komen de door coalitie- en oppositiepartijen naar voren geschoven gemeenteraadsleden Larik, Brauer, Feijen, Petermann, Hummel en Leers voor de eerste maal bijeen om de structuren van het onderzoek naar de kwestie voormalig CBS/Walas vast te leggen. Een unanieme gemeenteraad besloot daar immers onlangs, tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl., toe.