Voormalig CBS gebouw: ‘Walasman’ van Straaten onvindbaar in gemeentelijke basisadministratie

Al eerder vroegen diverse Heerlense politici of ‘Walasman’ van Straaten in het voormalig CBS gebouw woonde. Ondertussen leek het erop alsof van Straaten en enkele ‘Walas’ bedrijven in Rotterdam huisden. Uit de periodieke ‘uitschrijving wegens vertrek  naar onbekend’ van de gemeente Rotterdam blijkt nu dat de heer H.G. van Straaten niet meer in Rotterdam woont waarbij uit de gemeentelijke basisadministratie niet blijkt waar hij nu verblijft.

Niet alleen de gemeente Rotterdam deed onderzoek naar de heer van Straaten. Ook de Kamer van Koophandel Rotterdam blijkt de bedrijven op het ‘Walas thuisadres’ in behandeling te hebben. Het voormalig (thuis)adres van dit bedrijf uit Rotterdam en Vancouver werd oktober vorig jaar te huur aangeboden waarna het kort daarna een andere huurder/bewoner kreeg.

Wie of wat ‘Walas’ is en wat de functie is die de heer Gerben van Straaten daarin precies speelt blijft aldus tot op de dag van vandaag onduidelijk. De gemeente Heerlen besloot desondanks met ‘Walas’ in zee te gaan en uitte geloof en grote waarde aan de plannen van een bedrijf (en persoon) waarvan veel onduidelijk is.

Wat het businessplan Eco Growth Center (voormalig CBS gebouw) betreft bevestigen meerdere bronnen (onafhankelijk van elkaar) dat dit businessplan kennelijk niets meer is dan de stukken die zowel burgemeester Depla als voormalig minister Verhagen officieel overhandigd kregen en waarover nadien ook de gemeenteraad beschikte. Dit verklaart mogelijk ook waarom dit stuk, het businessplan, na meerdere uitdrukkelijke verzoeken om het te ontvangen/mogen inzien niet boven water komt…