Verkast -net zoals DSM- ook CBS Heerlen?!

Rond 2010 verkaste het CBS (locatie Heerlen) naar diens nieuwe onderkomen in onze stad. Al kort nadien stond er een van de vier vleugels leeg terwijl ietsje verderop het wonderbaarlijke ‘Walas’ aan de slag ging met het voormalige CBS complex. Al jaren geleden, in 2006, klonk het signaal dat CBS Heerlen wilde verlaten om richting Voorburg terug te keren. Laten we van ganser harte hopen dat iets dergelijks nu niet wederom speelt en het CBS in -en voor- Heerlen behouden blijft. Aanhoudende signalen ‘over een aanstaande vertrek’ wijzen er echter op dat dit momenteel alles behalve zeker lijkt…

Hart-Leers stelt van daar met spoed de volgende vragen aan burgemeester en wethouders:

  • Kunt u bevestigen dat het geheel onjuist is dat momenteel actief gezocht wordt naar een andere locatie voor de CBS vestiging in onze stad?
  • Mocht dit niet zo zijn: Wat weet u hiervan af, sinds wanneer weet u dit en naar welke plek/locatie zoekt de Heerlense CBS vestiging?
  • Indien u bevestigen kan dat CBS naar een nieuwe plek zoekt: is deze locatie in onze stad gelegen, in de nabije regio of gaat het om een locatie buiten Heerlen en/of zelfs (ver) buiten onze regio?
  • Wanneer en hoe vaak hebt u contact met het CBS, wat bepreekt u dan en -is daar ooit, zo ja wanneer- een mogelijke verhuizing/verplaatsing ter sprake gekomen?
  • Deelt u de mening dat omdat het reeds eerder voorkwam dat het CBS zeer serieuze plannen had om Heerlen te verlaten dergelijke aanhoudende signalen ‘dat iets dergelijks wederom speelt’ snel en serieus moeten worden opgepakt. Vervolgens goed geverifieerd moeten worden om nadien hopelijk zeer snel naar ‘het rijk der fabelen’ verwezen te worden.

Hart-Leers: ‘Wij herinneren ons de diverse acties nog goed voordat het CBS er voor koos om in Heerlen te blijven. Nadat onlangs DSM liet weten diens hoofdkantoor naar Maastricht te verplaatsen moet voorkomen worden dat ook het CBS mogelijk onze stad verlaat. Samen met APG en DSM zijn zij immers grote spelers waar velen uit Heerlen en de nabije regio een baan hebben. Wij verwachten een zeer spoedig antwoord op onze vragen.’