Heeft Walas ook een innige band met/in de huidige directie?

In april jl. informeerde Hart-Leers naar de connectie Walas the Maverick en het huidige Walas. Het bedrijf dat de Eco Growth Center plannen in het voormalige CBS gebouw uitvoeren wil. Daarnaast delen het failliete Walas the Maverick en huidige Walas kennelijk dezelfde leider. De naam Walas (the Maverick) duikt bovendien ook in combinatie met Vlissingen …
Ga door met het lezen van Heeft Walas ook een innige band met/in de huidige directie?

Oppositie krijgt door hulp coalitiepartij alsnog snelle ‘Walas antwoorden’

Daar waar het er gisteren nog op leek dat het nog wel ruim een week zou gaan duren voordat de kritische vragen over de nauwe band Walas – (voormalige) directie Heerlen beantwoord zouden worden verschenen vandaag, plotsklaps, antwoorden op recentelijk gestelde Artikel 35 vragen. ‘Zo zie je maar weer, zodra een coalitiepartij hulp biedt gaat het opeens van een …
Ga door met het lezen van Oppositie krijgt door hulp coalitiepartij alsnog snelle ‘Walas antwoorden’

Burgemeester: fractievoorzitters over band Walas en directie Heerlen informeren

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag jl. informeerde Hart-Leers naar de band tussen een (oud) directielid van de gemeente Heerlen (huidig ambtenaar) en Walas (het bedrijf dat in het voormalige CBS gebouw huist en daar haar plannen uitvoeren wil). Het voormalig directielid en huidig ambtenaar bleek gedagvaarde in een kort geding tussen eigenaar van het voormalige …
Ga door met het lezen van Burgemeester: fractievoorzitters over band Walas en directie Heerlen informeren

College ontkende ‘warme banden’ met Walas

Hart-Leers bracht tijdens de raadsvergadering dinsdag jl. de band tussen een (oud) gemeente Heerlen directeur en Walas (uitvoerder plannen oud CBS gebouw) ter sprake. Al eerder wees de partij op ‘warme banden’ tussen de gemeentelijke directie en Walas. Toen ontkende Heerlen dat stellig. De antwoorden van toen (bijlage 24 april jl.) en de huidige stand …
Ga door met het lezen van College ontkende ‘warme banden’ met Walas

Heerlen legt onrust over toekomst oud CBS naast zich neer

Tijdens de raadsvergadering van 4 december jl. stelde een meerderheid van Heerlense oppositiepartijen, via interpellatievragen, de kwestie oud CBS gebouw aan de orde. Burgemeester en wethouders leggen geuite twijfels en onduidelijkheden over het plan Eco Growth Center (en partners erin) naast zich neer. Dit ondanks er twijfels, onduidelijkheden en vragen te over zijn. Al sinds …
Ga door met het lezen van Heerlen legt onrust over toekomst oud CBS naast zich neer

Heerlense oppositiepartijen plaatsen situatie voormalig CBS op raadsagenda

Het Limburgs Dagblad bericht inmiddels al dagen over de kwestie oud CBS. De eigenaar en gebruikers zouden niet meer door een deur kunnen waarbij de Walas plannen makers inmiddels verzocht zijn om uit het voormalige CBS gebouw te vertrekken. Na een vriendelijk verzoek vanuit de Heerlense politiek, een verzoek om informatie in deze, blijft enige …
Ga door met het lezen van Heerlense oppositiepartijen plaatsen situatie voormalig CBS op raadsagenda

Van wie is het voormalige CBS gebouw en hoe zit het met de BV’s

De bijgaande stukken maken duidelijk aan wie het voormalige CBS gebouw verkocht werd en hoe het feitelijk met de BV’s eromheen zit. De Bruyn lijkt eigenaar terwijl van Straten een bijrol speelt. Nu de eigenaar de Walas mensen kwijt wil lijkt de conclusie als volgt: de plannen liggen stil, de toekomst is ongewis. De grote …
Ga door met het lezen van Van wie is het voormalige CBS gebouw en hoe zit het met de BV’s

Spat ‘Eco Growth Center’ droom in oude CBS na 7 maanden uiteen

Uiterlijk begin mei moest en zou het voormalige CBS gebouw verkocht worden. Dat moest omdat de Walas koper zich anders terug trok en het plantseizoen voor het Eco Growth Center toch echt wel op z’n einde liep. Achteraf bleek dat de vele meters kantoor kennelijk zo snel mogelijk van de markt moesten omdat een rechtszaak …
Ga door met het lezen van Spat ‘Eco Growth Center’ droom in oude CBS na 7 maanden uiteen

Politieke spanningen bereiken ‘hoogtepunt’ na herhaalde duiding vermeende misstanden in zake voormalig CBS

Al eerder informeerde Hart-Leers naar hardnekkige geruchten in verband met vermeende onderlinge ‘warme contacten’ tussen de gemeente Heerlen en de toen nog beoogd exploitant (huidig eigenaar) van het voormalig CBS gebouw. Daarop gaven burgemeester en wethouders toen het in de bijlage (vraag 12 e.v.) toegevoegde antwoord. Toen tijdens de raadsvergadering van deze week hierop nogmaals …
Ga door met het lezen van Politieke spanningen bereiken ‘hoogtepunt’ na herhaalde duiding vermeende misstanden in zake voormalig CBS

Ook voormalig CBS-gebouw mogelijk Europese kwestie

Behalve dat het Maankwartier o.a. wegens vermeende staatsteun en een wellicht foutieve aanbesteding momenteel aan de Europese Commissie voorligt volgt daarbij wellicht binnenkort ook het buurgebouw waarin tot enkele jaren geleden het CBS huisde. De Heerlense ondernemer Geerd Simonis laat dit, via de bijgaande brief, aan de gemeenteraad en burgemeester en wethouders weten. Hart-Leers: ‘De …
Ga door met het lezen van Ook voormalig CBS-gebouw mogelijk Europese kwestie

Koopcontract voormalig CBS-complex ook nu nog ‘in de maak’?!

In tegenstelling tot wat de gemeente Heerlen eerder beloofde ontving de gemeenteraad niet donderdagnamiddag of vrijdagmorgen jl. het concept koopcontract i.v.m de doorverkoop van het voormalige CBS-complex. Vrijdagmiddag jl. bleek dat nog steeds aan het koopcontract ‘geschaafd’ werd. Vreemd omdat -koste wat het kost- de verkoop uiterlijk maandag aanstaande compleet moet zijn en men reeds …
Ga door met het lezen van Koopcontract voormalig CBS-complex ook nu nog ‘in de maak’?!

(Concept) Koopcontract voormalig CBS-gebouw nog steeds ‘in de maak’

Een week geleden schaarde een meerderheid van de gemeenteraad zich achter het collegebesluit om via tussenkomst van de gemeente Heerlen het voormalige CBS gebouw aan Walas Concepts te verkopen. Alhoewel ook toen niet precies duidelijk was wie de kopende partij was en bovendien geen (concept) koopovereenkomst voor lag ging een meerderheid toch akkoord.  Nu na …
Ga door met het lezen van (Concept) Koopcontract voormalig CBS-gebouw nog steeds ‘in de maak’

Heerlen koopt en verkoopt, in blindelings vertrouwen, voormalig CBS gebouw

De informatie die Heerlen, pas zeer onlangs, aan de gemeenteraad gaf was zeer summier. ‘De kogel’ moet echter door ‘de kerk’ zo bepleit de wethouder in gloedvolle betogen. Gelukkig stelden diverse raadsleden vele (schriftelijke) vragen zodat er tenminste nog enige duidelijkheid kwam. Een ander koos ervoor de informatie voor zich te houden en nam de …
Ga door met het lezen van Heerlen koopt en verkoopt, in blindelings vertrouwen, voormalig CBS gebouw

(ex) CBS gebouw: snel besluiten zonder precies te weten waarover

Woensdag aanstaande mag de raadscommissie het voorstel bespreken waarover (daags erna) een raadsbesluit genomen wordt. Snel besluiten kan ook in Heerlen.  Waarom werd de Heerlense politiek niet eerder geïnformeerd? Waarom haakt het geïnteresseerde bedrijf af als op 7 mei aanstaande niet getekend is? Waarom zijn zowel een extra commissie- en raadsvergadering nodig terwijl de reguliere …
Ga door met het lezen van (ex) CBS gebouw: snel besluiten zonder precies te weten waarover

College geeft duidelijkheid over ‘CBS plannen’

Ook nadat Hart-Leers er in diverse raadscommissievergaderingen naar informeerde en er tevens schriftelijke raadsvragen (bijlage) over stelde lieten burgemeester en wethouders totaal niets over de plannen met betrekking tot het voormalige CBS gebouw los. Zelfs tijdens de raadcommissievergadering ES van maandagavond jl. hielden de wethouder en haar ambtenaren de kaken stijf op elkaar. Plots verscheen …
Ga door met het lezen van College geeft duidelijkheid over ‘CBS plannen’

Heerlen koopt voormalig CBS gebouw voor stadslandbouw

Dat in Heerlen nogal wat leegstand is kan niemand ontgaan zijn. Om deze forse leegstand (deels) aan te pakken wil het stadsbestuur de voormalige CBS kantoren kopen om aldaar vele tienduizenden meters leegstand (onder andere) met stadslandbouw te vullen. Momenteel klinken geluiden dat de gemeente Heerlen met de rijksoverheid tot overeenstemming gekomen is.  Groenten verbouwen …
Ga door met het lezen van Heerlen koopt voormalig CBS gebouw voor stadslandbouw

Symposium ‘Ontwikkelingen in leegstandbeheer’ succesvolle eyeopener

Vandaag, dinsdag 14 juni, vond in het voormalige CBS gebouw in Heerlen, het huidige XCBS, het symposium ‘Ontwikkelingen in leegstandbeheer’ plaats. Gastheer van deze dag was Camelot Europe, Europees marktleider in leegstandbeheer. Inspirerende sprekers informeerden de uit het gehele land afkomstige gasten. Ook Hart-Leers was van de partij. Hart-Leers: ‘Professor Dr. Piet Eichholz verraste ons met …
Ga door met het lezen van Symposium ‘Ontwikkelingen in leegstandbeheer’ succesvolle eyeopener

Toezicht nieuwbouw Arcus openbaar aanbesteed

Het Arcus College bereid haar nieuwbouw in Terworm voor, zo blijkt uit de aanbesteding te lezen via de link: http://www.aanbestedingskalender.nl/noticedetails.aspx?id=14aed1eb-ec29-4637-b9d0-7ca0705a8eb8&src=not   Het Arcus verwacht, zo valt uit deze aanbesteding op te maken, 2,5 jaar op de locatie Valkenburgerweg doende te zijn met vervolgens 1 jaar toezicht en daarnaast 1,5 jaar op Coriopolis met daarna 1 jaar nazorg. Het gaat daarbij om toezicht voor …
Ga door met het lezen van Toezicht nieuwbouw Arcus openbaar aanbesteed

Nieuwbouw Arcus in combinatie met leegstaand CBS gebouw?

Onlangs vernam Hart-Leers het volgende: de Provincie Limburg zou niet meebetalen aan de benodigde infrastructurele aanpassingen en oplossingen. Noodzakelijkheden ter voorkoming van verkeersproblemen bij Arcus nieuwbouw aan de rand van natuurgebied Terworm. Het College van B en W zou momenteel trachten Arcus er alsnog van te overtuigen om de beoogde nieuwbouwlocatie ‘Terworm’ te laten varen. Nieuwbouw in combinatie met …
Ga door met het lezen van Nieuwbouw Arcus in combinatie met leegstaand CBS gebouw?

Heerlen: 10.000den vierkante meters kantoorruimte staan leeg

Tijdens de discussie over het nieuwe onderkomen voor onze ambtenaren, het stadskantoor, vroeg Hart-Leers om inzichtelijk te maken hoeveel kantoor- en winkelruimte er nu precies in Heerlen leegstaat. Een eerste aanzet tot beantwoording hiervan ontving de gemeenteraad gisteravond. Wat Hart-Leers al vermoedde kreeg langzaamaan een gezicht: een enorme hoeveelheid aan lege kantoorruimte. Alleen al het …
Ga door met het lezen van Heerlen: 10.000den vierkante meters kantoorruimte staan leeg

Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

‘Door een overaanbod aan kantoor- en winkelruimten is leegstand ontstaan, juist die leegstand biedt volop kansen!’, zo steekt Roel Leers namens Hart-Leers van wal. ‘Laten we ons eerst eens richten op wat er al is en daarbij zorgen dat al die bestaande leegstaande ruimten ingevuld worden’. Zo staat er circa 40.000 vierkante meter (oude) CBS …
Ga door met het lezen van Hart-Leers organiseert kansenwandeling door Heerlen centrum

2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject

Sinterklaas is sinds zaterdag jl. weer in het land. Dat is ook het Heerlense college van burgemeester en wethouders niet ontgaan. Elke schoen, laars en wie weet zelfs slipper die in onze stad te vinden is lijkt inmiddels gezet. Behalve dat het college afgelopen week al om 1.300.000 Euro vroeg om het bedrijventerrein Avantis van …
Ga door met het lezen van 2.400.000 Euro nodig voor doorstart onrendabel Mijnwaterproject