De Walas kwestie: ‘boze burgemeester’ verwijt raadsleden van alles (en nog wat)

Herinnert u het zich nog? De haast en gezwinde spoed waarmee het voormalige CBS gebouw, tegen ca. 1 procent van de WOZ waarde, binnen ‘luttele dagen’ richting Walas ging? Weet u nog dat Heerlen hiervoor een lening verstrekte maar kennelijk niet precies wist aan wie? Bent u er van op de hoogte dat  burgemeester en wethouders, na het lezen van een dagvaarding, zich plotsklaps ‘spontaan herinnerden’ dat een voormalig directielid wel degelijk warme onderlinge banden met Walas onderhoud?

Al op 23 april jl. (voordat het besluit tot verkoop van het voormalige CBS gebouw genomen werd) wees Hart-Leers, via een set Artikel 35 vragen, op het feit dat er kennelijk warme onderlinge banden tussen de (voormalige) directie van de gemeente Heerlen en Walas (beoogd koper voormalig CBS gebouw) bestonden. Daarop reageerde burgemeester en wethouders, daags erna, dat er ‘geen andere dan een zakelijke verstandhouding was’. Toen Walas echter onlangs door de eigenaar van het gebouw gedagvaard werd bleek dat een voormalig lid van de directie (nog steeds in dienst van de gemeente Heerlen), een voormalig directeur die met behoud van loon ‘thuis zit’, actief met Walas samenwerkt en zelfs kantoor houdt in het voormalige CBS.

Vervolgens werd ook duidelijk dat de huidige directeur programma’s vanaf begin 2011 een Linkedin ‘JaneJacobs’ netwerk met de Walas top deelt en zij Walas in 2009 in Heerlen introduceerde. Daarop werd het tijd voor vervolgvragen.

De naam van dit huidige directielid was overigens inmiddels al lang en breed (sinds de algemene beschouwingen van 7 en 8 november jl.) bij de gemeentesecretaris bekend. Iets waarna enige kenbare (re)actie en/of uitleg uitbleef. Wat staat een actief raadslid vervolgens te doen? Met de armen over elkaar afwachten? Of, nadat ook de gemeentesecretaris  hiervan op de hoogte is, (en het eerder ook al schriftelijk geduid werd) vervolgvragen stellen?

Raadsleden hebben de plicht om hun controlerende taak uit te voeren. Als ‘Sherlock Holmes’ te werk gaan is kennelijk pure noodzaak in Heerlen. Dat het daarmee de een en ander nu kennelijk ‘te heet onder hun voeten’ wordt lijkt duidelijk. Burgemeester en wethouders doen inmiddels maar wat hun best om naar anderen te wijzen: eerst naar een voormalig directielid en sinds gisteren ook naar 3 raadsleden die diepgravend onderzoek doen en, wees gerust, dat vast en zeker zullen voortzetten.

Wat staat in het Eco Growth Center (voormalig CBS) bedrijfsplan, wie toetste het met welk mandaat, waarom betaalde Heerlen 50.000 euro voor een plan dat vooralsnog niet in praktijk gebracht kan worden omdat het bestemmingsplan het simpelweg niet toestaat? Wie of wat is Walas eigenlijk, welke concrete prestaties leverde dit bedrijf, hoe/door wie kwamen zij in Heerlen terecht en waarom zit een ware ‘kerstboom aan BV’s’ rondom Walas en het voormalige CBS gebouw?

Vragen, vragen en nog eens vragen…

De burgemeester heeft inmiddels aangegeven in het vervolg, op kritische vragen van de strekking die men gisteren beantwoorde, geen antwoord meer te willen geven. Ondertussen stuurt het college geheime stukken -per bode- naar alle raadsleden om vervolgens, net zo gemakkelijk, te spreken over integriteit en schending van geheimhouding. Met een dergelijke aanpak, geheime stukken per post rondsturen, lijkt het er welhaast op dat men bewust op ‘het lekken van stukken’ uit is…