Voormalig CBS gebouw ook in januari ‘13 op de raadsagenda

Het voormalig CBS gebouw, banden tussen de Heerlense gemeentelijke directie en de ‘Walas’ kopers,  een kort geding tussen de eigenaar en ‘Walas’ mensen en ga zo maar door: het voormalig CBS gebouw dat eind april/begin mei in allerijl (door)verkocht werd om vervolgens een stadslandbouwproject te worden stond en staat prominent in de kijker. De raadsleden Hummel, Leers en Petermann volgen dit dossier nauwkeurig en kondigen nu een mondelinge nadere toelichting van hun schriftelijke vragen bij burgemeester en wethouders aan.

Het is inmiddels een soap in vele delen: ‘een boze burgemeester’ verwijt raadsleden (die hun controlerende taak uitvoeren) van alles (en nog wat) terwijl alsmaar meer informatie boven water komt. Onlangs werd daarbij ook duidelijk dat het stadslandbouwproject in het voormalige CBS gebouw zondermeer voor de korte termijn stilligt en -wellicht- gesprekken tussen de eigenaar en Walas mensen plaatsvinden om het een en ander alsnog vlot te trekken. Indien vlottrekken niet lukt volgt zeer waarschijnlijk wederom een rechtsgang waarbij het project stil ligt.

Indien nodig blijkt daarnaast politieke inzet van een raadsenquête mogelijk om ‘de onderste steen boven te krijgen’.

Het lijkt er nu op dat, behalve toezeggingen, in 2012 niets structureels betreffende stadslandbouw in het voormalige CBS gebouw plaatsvond. Of inmiddels wel al enige actie voor het naastliggende Mijnmuseum ondernomen is blijft onduidelijk.

Bijlage