Stand van zaken ‘vermoeden van strafbaar feit’

Op 3 mei jl. informeerde de burgemeester de gemeenteraad erover het vermoeden te hebben dat het onderzoeksrapport kwestie voormalig CBS gebouw ‘gelekt’ was. Hierover nam hij contact op met het Openbaar Ministerie en met de politie. Nu, inmiddels een maand later, vraagt Hart-Leers zich af wat de stand van zaken is.

Wij verwachten dat de burgemeester de gemeenteraad uiterlijk woensdag, tijdens de maandelijkse raadsvergadering, inlicht en bijpraat. Wat ons betreft moet zo snel mogelijk duidelijk worden hoe het met dit onderzoek staat en per wanneer resultaten verwacht mogen worden. Tot op heden hebben wij immers, nadat de burgemeester aangifte deed, niets vernomen.