De flexibele waarheid over het voormalige CBS gebouw

Posted by | januari 28, 2013 | Nieuws

‘Op wat nu wel en pertinent niet waar is met betrekking tot het voormalige CBS gebouw valt kennelijk geen pijl meer te trekken’, zo reageert Hart-Leers naar aanleiding van tegenstrijdige antwoorden van burgemeester en wethouders.

Waar het college in een antwoordbrief (2013/509) die vrijdag jl. openbaar werd mededeelde: ’Dat zijdens de gemeente geen overeenkomst tussen twee partijen gezien is (het betreft immers een overeenkomst tussen 2 private bedrijven). Wel is vanwege het bestuur van het herontwikkelingsproject, bij monde van de heer G. van Straaten aangegeven, dat een dergelijke overeenkomst is gesloten. Farm City is geen BV, maar een project van VMP bv.’

Deelde de vakwethouder, tijdens de laatste raadsvergadering van vorig jaar ( 4 december 2012) het volgende mee: ‘Als het gaat om Farm City. Ik heb gezien dat er een contract is. Ik heb ook gesproken met de mensen van Farm City.’(Pagina 83 van 87) en ‘Als het om Farm City gaat. Ja, voorzitter, ik weet niet wat er allemaal rondgaat in de virtuele werkelijkheid. Ik heb meer dan een keer gesproken met het bedrijf. Ik ken de directeur ervan. Ik heb het contract gezien.’(Pagina 86 van 87).