licom

Ontslagen medewerkers Wozl (voormalig Licom) delen wantoestanden met politiek

Posted by | Nieuws, Vanuit de fractie

groen-ozl-wozl-logoAan duidelijkheid laten de ontslagen medewerkers van het Wozl niets te wensen over. Zij informeren de politiek volop en gaan graag in discussie over het feit dat volgens hen alles behalve een positieve ontwikkeling -na de opstart van het Wozl- (de opvolger van Licom) plaatsvond.

Termen als ‘schrikbewind’ en ‘angstcultuur’ waren tijdens het inspreken van een woordvoerder bijna ‘normaal’. Misser na misser wordt gemaakt waarbij een onmenselijke benadering vaker eerder regel dan uitzondering lijkt.  Hart-Leers pleit er mede vandaar voor dat alle onjuistheden waarmee de gemeenteraad geïnformeerd werd spoorslags rechtgezet worden. Ook (en met name!) als gemeenteraad heb je immers recht op juiste, complete en accurate informatie.

Er was (en is) sprake van het vernederen en beledigen van Wozl medewerkers zo vernam politiek Heerlen gisteravond tijdens de raadscommissievergadering Economische Structuur. Nu het voor Wozl ook financieel gezien alles behalve beter wordt en de werksfeer zwaar verziekt lijkt zou dit het begin van het einde kunnen zijn van een dossier dat al vele miljoenen euro’s opslokte en vast en zeker ook nog meer verorberen zal.

Hart-Leers pleit ervoor dat ook hier de onderste steen boven komt en stemde vandaar in met een veelomvattend onderzoek dat snel duidelijkheid van zaken geven moet.

Gemeenten lieten Licom failliet gaan, opvolger heeft 9,6 miljoen nodig

Posted by | Nieuws

De deelnemende gemeenten lieten Licom failliet gaan. Een faillissement waarbij alles behalve zeker was dat een opvolger het beter zou doen. Amper nadat de opvolger (Wozl) aan de slag ging blijken zij nu al 9,6 miljoen steun van de deelnemende gemeenten nodig te hebben (bijlage).

Een behoorlijk gedeelte van de Heerlense gemeenteraad, Hart-Leers maakte daarvan ook deel uit, zag niets in het failliet laten gaan van Licom. Immers welk alternatief was er voor de mensen die er werkten? Het werk moest doorgaan en een faillissement kon wellicht een korte termijn succesje zijn waarbij ietsje laten dezelfde problemen gewoonweg weer opduiken. Vandaar zagen diverse politieke partijen er meer in om het bestaande Licom flink te verbeteren en daarmee en fikse verandering te bewerkstelligen.

Na het geforceerde faillissement blijkt nu dat ook de opvolger van Licom (Wozl) alweer om miljoenensteun vraagt. Iets waarmee hetzelfde gelazer voortgezet wordt. Behalve veel onrust en onzekerheid heeft het faillissement kennelijk weinig te weeg gebracht. De rekening komt -wederom- bij de gemeenten terecht….

Bijlage

B&W Heerlen houdt kantoorkosten Wozl geheim

Posted by | Nieuws

Enige tijd geleden bleek dat het hoofdkantoor van het Wozl (voormalig Licom), mede omdat het voormalige hoofdkantoor kennelijk als ‘besmet’ bestempeld is, per 1 februari naar het voormalige CBS gebouw verhuisde. Dat levert ‘een heleboel geld’ op vertelde de verantwoordelijk wethouder nadat Hart-Leers hierover vragen stelde.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. gaf de wethouder n.a.v. vragen van Hart-Leers aan dat het om een jaarlijkse besparing (op kantoren) van ruim 300.000 (!) euro ging. Een enorm bedrag dus. Tijdens de wekelijkse collegevergadering van dinsdag jl. besloten burgemeester en wethouders (bijlage) om dit financiële voordeel -voor de duur van 5 jaar- geheim te houden.

Hart-Leers: ‘De gemeente Heerlen is rechtstreeks (deels) eigenaar van het Wozl (voormalig Licom). Nu er kennelijk een enorm voordeel aan huurbesparing op kantoorruimte geboekt is moeten we dat natuurlijk ook publiekelijk kunnen inzien. Hoe is men tot dit grote voordeel gekomen, onder welke omstandigheden (en met welke afspraken) kwam dit precies tot stand en waarom heeft de voorganger van het Wozl in dit geval kennelijk (veel) te hoge kantoorkosten gehad?’

Openbare zaken moeten openbaar verantwoord worden. Iedereen moet kunnen herleiden (en kunnen inzien) waaraan publiek geld besteed wordt en onder welke omstandigheden dat gebeurt.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. verzochten we om de kwestie hoofdkantoor Licom (nu Wozl) in de raadscommissievergadering Economische Structuur (ES) te bespreken. De gehele raad stemde daarmee in. Nu moet ook nog, zo bleek achteraf, (maandagavond a.s.) de raadscommissie ES haar goedkeuring verlenen. Wij vragen de wethouder, wederom, om publiekelijk duidelijkheid en willen daarbij uitleg wat de precieze reden ervan is dat burgemeester en wethouders dinsdag jl. -jarenlange geheimhouding- op het Wozl dossier (voormalig Licom) legden.

Bijlage

 

Hoofdkantoor Wozl (voormalig Licom) verkast plotsklaps naar Carbon6 (voormalig CBS)

Posted by | Nieuws

Via een persbericht van 31 januari jl. meldde Wozl.nl dat het voormalige Licom hoofdkantoor richting voormalig CBS gebouw verkast. Dit ondanks dat de verhuurder van Beersdalweg 104 de huurprijs flink liet zakken en daarover bindende afspraken maakte. Afspraken met, het inmiddels failliet verklaarde, Licom. Die afspraken lapt Wozl (als opvolger van Licom) nu ‘aan zijn laars’ waarmee het voormalige Licom enkele duizenden vierkante meters lege kantoorruimte achterlaat.

Hart-Leers: ‘Het lijkt erop dat Carbon6 (voormalig CBS gebouw), onder de onzekere omstandigheden waarin het momenteel kennelijk verkeert, willens en wetens ‘opgetuigd’ moet worden. Een nieuwe huurder van 2000m2 is onder die omstandigheden natuurlijk van harte welkom. Dat deze nieuwe huurder even verderop een zelfde aantal lege kantoormeters achterlaat deert Wozl daarbij kennelijk niet. Bindende afspraken (met Licom) doen er dan ook kennelijk niet meer toe. De brief die de gemeenteraad namens de eigenaar van Beersdalweg 104 kreeg (bijlage) zullen wij tijdens de raadsvergadering van dinsdag aanstaande naar de bevoegde raadscommissie laten doorverwijzen. De bedoeling daarvan is om deze kwestie uitvoerig (en publiekelijk) te bespreken. Een bespreking waarbij wij tekst en uitleg van de verantwoordelijk vakwethouder verlangen. Een vakwethouder die als bestuurder van de gemeente Heerlen niet alleen verantwoordelijk is voor het project Carbon6 maar ook de rol van waarnemend voorzitter van het Wozl bestuur bekleed.’

Bijlage

 

Vakbonden wijzen op slechte gemeentelijke aanpak inzake Licom

Posted by | Nieuws

De bijgaande brief van diverse vakbonden liegt er niet om. De gemeentelijke aandeelhouders hebben bewust op het faillissement aangestuurd terwijl het ook anders kon. De vakbonden wijzen in hun brief met name op de problemen die zowel overgenomen als niet overgenomen Licom (cao) medewerkers momenteel ervaren.

Hart-Leers: ‘Wij zijn erg benieuwd naar hoe de gemeente Heerlen deze brief duidt en hoe Heerlen en de andere gemeenten hierop reageren.’

brief aan collegesen raden

 

Per brief aan raadsleden Licom gemeenten bepleiten OR en vakbonden ‘commissie van wijzen’

Posted by | Nieuws

Zojuist ontvingen de raadsleden van de Licom gemeenten een brief (bijlage) waarin OR en vakbonden voor een ‘commissie van wijzen’ pleiten. Een open, directe brief die voor alertheid en openheid van zaken pleit.

De opstellers van de brief delen hun schrik en verbazing met de raadsleden van alle Licom gemeenten. Reden daarvan is onder andere het feit dat wethouders van Licom gemeenten niet aan een ‘commissie van wijzen’ willen meewerken. Een initiatief dat tevens als uitgestoken hand van de provincie Limburg gezien wordt.

Ook delen zij het contrast dat er bij de verschillende betrokken partijen verschillende ‘Licom beelden’ zijn. Cijfers en veronderstellingen blijken niet overeen te komen. De opstellers van de brief vragen de raadsleden om hun controlerende en toezichthoudende rol met verve te vervullen. Zij duiden dat de gemeenteraden op basis van zeer summiere informatie besloten om een punt achter Licom te zetten om er vervolgens ruim 16 Mln. voor uit te trekken. Een ‘commissie van wijzen’ kan met gezag (en boven de partijen staande) een afgewogen en gedragen masterplan voor de sociale werkvoorziening maken zo bepleiten zij.

Daarnaast roepen de opstellers van het schrijven op om de gepresenteerde feiten te (laten) controleren. Raadsleden moeten informatie vergaren bij anderen dan de wethouder zo bepleit men. Daarnaast legt men de eis op tafel om de wethouder ertoe te brengen alsnog aan een ‘commissie van wijzen’ mee te werken.  Zij bepleiten een complete beeldvorming met informatie uit diverse bronnen om vervolgens op basis van wijsheid (en het volgen wat ieders hart hen ingeeft) te beslissen.

Hart-Leers: ‘Ook wij voelen en voelden ons door de gehele gang van zaken overvallen. Amper nadat eind vorig jaar ruim 3 Mln. in Licom gestoken werd volgde nu weer (ruim) 5 Mln. Geheim na geheim en met zeer beperkte (en ‘last minute’) informatie beslissen over iets van dergelijke omvang en waarvan de toekomst in de sterren geschreven staat is helemaal niet onze stijl. Vandaar stemden wij (en diverse Heerlense oppositie partijen) voor een alternatief (in stemming gebracht via een motie) en daarmee -als enige ‘Licom raadsleden’- tegen het voorliggende Licom raadsvoorstel.’  

20121009 Open brief gemeenteraadsleden Licom

Gemeenten willen met ruim 16 Mln. Licom overnemen

Posted by | Nieuws

Eind vorig jaar maakte Heerlen al ruim 3,4 Mln. voor Licom vrij. Een bedrag dat vervolgens Linéa recta naar Licom ging. Nu, nog geen jaar later, blijkt de hele herstructurering van Licom faliekant mislukt en wil Heerlen 5,2 Mln. (zoals blijkt uit de bijlage die de gemeenteraad gistermiddag per e-mail ontving) vrijmaken. Samen met de andere Licom gemeenten wil Heerlen (zo blijkt u het bijgaande nagestuurde raadsvoorstel) Licom voor ruim 16 Mln. overnemen.

Licom nu overnemen zonder precies te duiden hoe en wat gebeuren moet?! Iets waarbij wellicht ook nog lijken in de kast zitten… Of deze miljoenen investering niet de voortzetting in plaats van oplossing van het Licom drama betekent is niet duidelijk. Het gaat erom snel duidelijkheid te krijgen waarna gedegen oplossingen gevonden worden. Wederom miljoenen euro’s vrijmaken zonder dat daar een afdoende oplossing aan vast blijkt te hangen lijkt op precies dezelfde manier doormodderen.

Eerst trekken de colleges van burgemeester en wethouders plotsklaps de stekker uit Licom waarna zij kennelijk nu, net zo gemakkelijk, de beurs trekken om vele miljoenen euro’s in het bedrijf te steken. Eerst moet duidelijk worden wat er precies allemaal aan de hand is. Bovendien kan een dergelijk verstrekkend raadsvoorstel gewoonweg niet zonder enige voorbespreking ‘zomaar’ door de gemeenteraad gejaagd worden. Wat hier precies aan de hand is moet eerst duidelijk zijn. Bovendien moet Licom geen bodemloze put blijven maar met structuur de toekomst tegemoet. De tijden zijn nu al moeilijk en zullen zeer waarschijnlijk niet snel rooskleuriger worden. Het is nu zaak om indien (of zodra) men investeert dat verantwoord en goed te doen. Niet pappen en nathouden en daarmee wederom letterlijk vele miljoenen zien verdwijnen…

Pas daags voor de raadsvergadering van dinsdag aanstaande ontvangt de Heerlense gemeenteraad de bijlagen bij het raadsvoorstel. Een voorstel dat een meer dan gedegen voorbereiding behoeft en geen al la minute (paniek?) reactie waarop het nu lijkt. Tussen het vertrouwen opzeggen in een bedrijf en het kort daarna zelf overnemen zit een wereld van verschil en is toch wel een vreemde aanpak, toch?

Raadsvoorstel

Merendeel gemeenteraad voor 20-jarige geheimhouding Intratuin dossier Licom

Posted by | Nieuws

‘Het ene na het andere dossier valt onder geheimhouding en dat valt bij ons alles behalve goed’, zo uitte Hart-Leers tijdens de raadsvergadering. Wat ons betreft is er al meer dan genoeg geheim verklaard en dat vinden wij een
hele slechte zaak. Als gekozen volksvertegenwoordigers kiezen wij voor maximale openbaarheid zodat eenieder weet waarover besluiten genomen worden en wat daarachter schuil gaat.

Hart-Leers pleitte voor het maximaal openbaar maken van de stukken achter het dossier Intratuin van Licom. De toegevoegde bijlage geeft aan dat veel meer openbaar gemaakt kan worden dan waartoe nu besloten is.

Omdat echter een overgrote meerderheid van de gemeenteraad de 20-jarige geheimhouding ongemoeid liet en Hart-Leers ook in dit dossier voor maximale openbaarheid gaat stemden zowel Hart-Leers als Mijn Heerlen (als enige partijen) tegen het voorliggende voorstel.

Licom heeft onze stad alle vele miljoenen gekost en zal zeker nog veel meer geld vergen. Om problemen op te lossen (en daarbij de geldkraan niet nog verder open te draaien) moet eenieder ‘met de billen bloot’ en moet zoveel
mogelijk openbaar worden hoe het een en ander werkelijk in elkaar zit.

Argumentatie geheimhouding Intratuin dossier Licom

Situatie Licom en Avantis niet rooskleurig

Posted by | Nieuws

De vakwethouder deelde gisteravond mee dat Licom dit jaar een tekort van 9 Mln. euro verwacht en wat Avantis betreft het bedrijf Alinement nog steeds hard op zoek is naar investeerders.  

Eerder lieten burgemeester en wethouders  weten dat -per eind vorig- jaar Alinement een knoop zou doorhakken. Met een nieuwe vestiging op Avantis zouden 3,5 tot 4 Mln. euro aan grondaankopen gemoeid gaan, iets wat het noodlijdende Avantis prima gebruiken kan. 

Met de recente ontslaggolf bij Solland Solar, waar op dit moment nog 70 mensen voor de nieuwe Italiaanse eigenaar werken, en het afblazen van de bouw van een Cardio Vasculair Centrum liggen de kaarten voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein er niet goed bij. Onlangs legde Heerlen bijna 7 Mln. euro op tafel om deels eigenaar van Avantis te worden. Nu is het zaak om het vastgelopen bedrijventerrein snel vlot te trekken zodat niet een zoveelste kapitaalinjectie in het verschiet ligt.

De wethouder wist ook te melden dat inmiddels een nieuwe directeur aangetreden is. De heer Voorpijl heeft nu het heft in handen zo bleek.

 

Heerlens college bepleit miljoenensteun voor Licom

Posted by | Nieuws

Gisteren werd de besluitenlijst (bijlage) van het Heerlense college vastgesteld. Daaruit blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om Licom met 3.429.540 euro, aan middelen uit de gemeentelijke algemene reserve, te steunen. Het college wil daarbij, als zekerheid, een eerste recht van hypotheek op een stuk grond aan de Wenckebachstraat te Kerkrade nemen. Bovendien willen burgemeester en wethouders een krediet, ter hoogte  van 580.000 euro, als werkkapitaal ter beschikking stellen.

De kwestie werd kennelijk al als risico in de begroting 2012 opgenomen maar wordt hiermee realiteit. Licom gaf onlangs, in een prognose, aan dat er zeker nog tot en met 2015 forse tekorten zullen zijn. Het raadsvoorstel, met nummer 2011/57366, moet de gemeenteraad nog bereiken.

openbare besluitenlijst  

Besteed Licom maaiwerk aan een bedrijf uit?

Posted by | Nieuws

Hart-Leers keek er vreemd van op toen enkele Licom-ers de partij over het volgende informeerden: maaiwerk dat Licom voor de gemeente zou moeten uitvoeren wordt in de praktijk door Licom aan een groenbedrijf uitbesteed. Met kortingen op de sociale werkvoorziening in het vooruitzicht wil Hart-Leers ook hier graag het fijne van weten.
 
‘Is het inderdaad zo dat gemeentelijke opdrachten niet door werknemers van de Licom maar in opdracht van de Licom door het reguliere bedrijfsleven wordt uitgevoerd?’  In dat geval kan sociaal werk immers net zo goed direct aan het bedrijfsleven uitbesteed worden…
 
‘Een vreemde zaak waarover wij graag het fijne willen weten’ zo oordeelt Hart-Leers. De partij legt deze vragen ter beantwoording aan de gemeente Heerlen voor.