Gemeenten lieten Licom failliet gaan, opvolger heeft 9,6 miljoen nodig

Posted by | April 27, 2013 | Nieuws

De deelnemende gemeenten lieten Licom failliet gaan. Een faillissement waarbij alles behalve zeker was dat een opvolger het beter zou doen. Amper nadat de opvolger (Wozl) aan de slag ging blijken zij nu al 9,6 miljoen steun van de deelnemende gemeenten nodig te hebben (bijlage).

Een behoorlijk gedeelte van de Heerlense gemeenteraad, Hart-Leers maakte daarvan ook deel uit, zag niets in het failliet laten gaan van Licom. Immers welk alternatief was er voor de mensen die er werkten? Het werk moest doorgaan en een faillissement kon wellicht een korte termijn succesje zijn waarbij ietsje laten dezelfde problemen gewoonweg weer opduiken. Vandaar zagen diverse politieke partijen er meer in om het bestaande Licom flink te verbeteren en daarmee en fikse verandering te bewerkstelligen.

Na het geforceerde faillissement blijkt nu dat ook de opvolger van Licom (Wozl) alweer om miljoenensteun vraagt. Iets waarmee hetzelfde gelazer voortgezet wordt. Behalve veel onrust en onzekerheid heeft het faillissement kennelijk weinig te weeg gebracht. De rekening komt -wederom- bij de gemeenten terecht….

Bijlage