Heerlens college bepleit miljoenensteun voor Licom

Posted by | November 09, 2011 | Nieuws

Gisteren werd de besluitenlijst (bijlage) van het Heerlense college vastgesteld. Daaruit blijkt dat burgemeester en wethouders van plan zijn om Licom met 3.429.540 euro, aan middelen uit de gemeentelijke algemene reserve, te steunen. Het college wil daarbij, als zekerheid, een eerste recht van hypotheek op een stuk grond aan de Wenckebachstraat te Kerkrade nemen. Bovendien willen burgemeester en wethouders een krediet, ter hoogte  van 580.000 euro, als werkkapitaal ter beschikking stellen.

De kwestie werd kennelijk al als risico in de begroting 2012 opgenomen maar wordt hiermee realiteit. Licom gaf onlangs, in een prognose, aan dat er zeker nog tot en met 2015 forse tekorten zullen zijn. Het raadsvoorstel, met nummer 2011/57366, moet de gemeenteraad nog bereiken.

openbare besluitenlijst