avantis

Nieuw bedrijf op Avantis: 81.000m2 in Duitsland, 1000m2 aan Nederlandse zijde

Posted by | Nieuws

Goed nieuws over het grensoverschrijdende bedrijventerrein  Avantis. Vandaag maakte de gemeente Aken openbaar dat Honold Logistik Gruppe, een logistiek bedrijf, maar liefst 82.000m2 grond op Avantis koopt. Welk voordeel levert dit Heerlen op en welke inkomsten staan daar tegenover zo informeerde Hart-Leers vanavond bij de wethouder.

Alhoewel een behoorlijk grote verkoop plaatsvond liggen ‘slechts’ 1000m2 (1,2% van de totale grondverkoop aan Honold) op Nederlands grondgebied. Dat betekend ook, zo antwoordde de wethouder, dat Heerlen alleen over die 1000m2 inkomsten ontvangt. Met een miljoeneninvestering in Avantis, bijkomende jaarlijkse kosten en helaas nog niet al te veel verkoopsuccessen aldaar lijkt hiermee vooral Aken de vruchten van deze grondverkoop te plukken.

Situatie Licom en Avantis niet rooskleurig

Posted by | Nieuws

De vakwethouder deelde gisteravond mee dat Licom dit jaar een tekort van 9 Mln. euro verwacht en wat Avantis betreft het bedrijf Alinement nog steeds hard op zoek is naar investeerders.  

Eerder lieten burgemeester en wethouders  weten dat -per eind vorig- jaar Alinement een knoop zou doorhakken. Met een nieuwe vestiging op Avantis zouden 3,5 tot 4 Mln. euro aan grondaankopen gemoeid gaan, iets wat het noodlijdende Avantis prima gebruiken kan. 

Met de recente ontslaggolf bij Solland Solar, waar op dit moment nog 70 mensen voor de nieuwe Italiaanse eigenaar werken, en het afblazen van de bouw van een Cardio Vasculair Centrum liggen de kaarten voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein er niet goed bij. Onlangs legde Heerlen bijna 7 Mln. euro op tafel om deels eigenaar van Avantis te worden. Nu is het zaak om het vastgelopen bedrijventerrein snel vlot te trekken zodat niet een zoveelste kapitaalinjectie in het verschiet ligt.

De wethouder wist ook te melden dat inmiddels een nieuwe directeur aangetreden is. De heer Voorpijl heeft nu het heft in handen zo bleek.

 

Avantis: Cardio Vasculair centrum afgelast, komst Allinement onduidelijk en Solland bijna gesloten

Posted by | Nieuws

Onlangs investeerde Heerlen bijna 7 Mln. euro in de aankoop van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Heerlen kon niet anders omdat de stad immers al garant stond voor dit enorme bedrag. De gemeente vestigde haar hoop op de komst van diverse bedrijven. In de afgelopen dagen bleek echter dat de vlag er echter ronduit belabberd bij hangt. 

Behalve dat het Cradio Vasculair centrum niet doorgaat en de komst van Allinement onduidelijk blijft werd vandaag duidelijk dat Solland Solar haar activiteiten tot een minimum beperkt en daarmee van het overgrote deel van haar medewerkers afscheid neemt. Voor bijna alle medewerkers wordt ontslag aangevraagd. Solland geeft aan dat de oorzaak bij de economische crisis ligt die ook Solland keihard treft.

Avantis op rand van de afgrond

Posted by | Nieuws

Dat kopt het Limburgs Dagblad vandaag op de voorpagina. Met een schuldenlast van 27 miljoen Euro dreigt het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis binnenkort te bezwijken. Alle 4 de aandeelhouders (waaronder ook Heerlen) dienen van dit bedrag 25% op te hoesten, 6,75 Mln. Euro maar liefst. Wat heeft dit voor gevolgen voor Heerlen en hoe ziet de amper sluitende gemeentelijke begroting daarmee op dit moment uit?

Het Heerlense college besloot vorige week dinsdag (op 1 november, de dag van de raadsvergadering) om 6,75 Mln. te zullen bijdragen en vraagt daarover een zienswijze van de raadscommissie. Waarom zegt ING de lening op? Ziet de bank geen toekomst meer in Avantis, zijn de hypotheeklasten te hoog ten opzichte van de te verwachtte grondopbrengst? Wat is er precies aan de hand en hoe lang speelt dit al?

Het college is van plan om de grondprijzen te verlagen, zo meldt het Limburgs Dagblad, dat zou er op kunnen duiden dat er een te hoge hypotheek op het bedrijventerrein rust en dat de onderliggende grondwaarde dus beduidend lager is. Mocht die grondprijs bijvoorbeeld met 10%, niet onvoorstelbaar in de huidige tijden, afnemen dan zou dat alleen al voor Heerlen een waardeverlies van 675.000 Euro betekenen.

De directeur van Avantis heeft zich, nadat het nieuws bekend werd, ziek gemeld.

Morgen en overmorgen vinden de jaarlijkse begrotingsdebatten plaats. De jaren 2012 en 2015 kennen, zoals het tot voorkort uitzag, een mager overschot van enkele tonnen terwijl de beide tussenliggende jaren met een fors miljoenentekort kampen. Ook moeten nog miljoenenhoge bezuinigingen ingevuld (en gevonden) worden. Betekend de herfinanciering van Avantis dat de gemeente Heerlen nu ook wat betreft 2012 en 2015 door het ijs zakt? Zo ja, dan heeft ook dat verregaande gevolgen voor de stad omdat Heerlen, in dat geval, geen meerjarig sluitende begroting voorleggen kan.

Hart-Leers: ‘Deze kwestie verdient -per direct- tekst en uitleg. Het college nam op 1 november haar besluit en had daarna (en daarvoor) kansen te over om de gemeenteraad in te lichten en erbij te betrekken, dat gebeurde vooralsnog niet. Politiek Aken komt morgen in een spoedbijeenkomst samen en ook dat geeft de ernst van de situatie weer. Wat Heerlen betreft lijkt het erop dat men hoopt deze kwestie over de begrotingsdebatten heen te tillen. Wat ons betreft is dat zeker niet het geval. Is het bovendien wel wijs om, zonder de impact van dit miljoenenbedrag mee te nemen, de gemeentebegroting morgen en overmorgen vast te stellen? Immers: weten we nu welke precieze gevolgen deze herfinanciering van 6,75 Mln. voor onze stad heeft?‘.

Avantis heeft weer geld nodig

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering ES, op 19 september jl.,  werd duidelijk dat voor begin 2012 wederom geld voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis vrijgemaakt moet worden. Niet zo heel lang geleden nog maakte de gemeente Heerlen al extra geld vrij, nu lijkt alweer een volgende ‘investering’ te volgen.

De wethouder gaf aan dat indien niet nog dit jaar grond verkocht werd het extra geld zeer zeker nodig is. Het maximale bedrag zou zelfs op kunnen lopen tot maarliefst 6 Mln. Euro. De betaling houdt verband met een ophanden zijnde aflossing van een lening die m.b.t het bedrijventerrein Avantis afgesloten werd.

Momenteel is een gemeentelijke ambtenaar zo goed als dagelijks in de weer voor het grensoverschrijdende bedrijventerrein. Ook kent Avantis een eigen managementteam.

Dik 1.500.000 Euro moet Avantis redden

Posted by | Nieuws

avantis

Het grensoverschreidende bedrijventerrein Avantis is het eerste grensoverschrijdende duits-nederlandse bedrijvenpark. kampt wederom met financieele moeilijkheden. De langverwachtte komst van o.a. een Cardiovasculair Centre is nog onzeker terwijl de financieele armslag van Avantis opgedroogt is. Bovendien verwacht de wethouder, zelfs na steunaankopen van grond, dat er in de aankomende 5 jaar nog geen verkoop zal plaatsvinden. Wel kosten maar geen opbrengsten dus.

Natuurlijk liggen er al hele stukken grond klaar voor gebruik en wachten zij op een afnemer. Waarom nu nog meer steunaankopen doen dan? Wat doet Aavntis precies met de vele miljoenen Euro’s nu er geen grond verkocht wordt, waarvoor heeft zij dit geld nodig? Om een duur management te betalen wellicht? In 2006 werd Avantis al een keer geherfinancierd, dit kostte toen in totaal 26.000.000 Euro. Bij een mogelijk failissement zou gedwongen verkoop van deze percelen ongeveer 13.580.000 Euro opbrengen. Een miljoenenrisico voor de gemeente Heerlen (mede-aandeelhouder) dus.

Momenteel ligt een gigantisch industrieterrein leeg, toch luidt het advies: grond bijkopen, steunaankopen. Dit ondanks dat er reeds enige tijd geen vraag is. Het financieele risico is groot en er zijn nog heel veel vragen. Te veel onbeantwoorde vragen om volmondg ‘ja’ tegen het raadsvoorstel om een failissement te voorkomen te zeggen. ‘Nee’ zeggen blijkt echter ook geen optie. De aandeelhouders (waarvan ook de gemeente Heerlen deel uitmaakt) gaven namelijk al een borgstelling af in verband met de herfinanciering van Avantis. Kortom: hoe dan ook, ook Heerlen zal moeten betalen, de gemeente staat en stond namelijk al borg.

Laten we hopen dat Avantis, dat reeds op forse achterstand begon, weer bijtrekt. Behalve voor de bedrijvigheid in de regio is dat ook beter voor de gemeentekas…. en het uiteindelijk geen Atlantis blijkt en ten onder gaat.