Per brief aan raadsleden Licom gemeenten bepleiten OR en vakbonden ‘commissie van wijzen’

Posted by | October 10, 2012 | Nieuws

Zojuist ontvingen de raadsleden van de Licom gemeenten een brief (bijlage) waarin OR en vakbonden voor een ‘commissie van wijzen’ pleiten. Een open, directe brief die voor alertheid en openheid van zaken pleit.

De opstellers van de brief delen hun schrik en verbazing met de raadsleden van alle Licom gemeenten. Reden daarvan is onder andere het feit dat wethouders van Licom gemeenten niet aan een ‘commissie van wijzen’ willen meewerken. Een initiatief dat tevens als uitgestoken hand van de provincie Limburg gezien wordt.

Ook delen zij het contrast dat er bij de verschillende betrokken partijen verschillende ‘Licom beelden’ zijn. Cijfers en veronderstellingen blijken niet overeen te komen. De opstellers van de brief vragen de raadsleden om hun controlerende en toezichthoudende rol met verve te vervullen. Zij duiden dat de gemeenteraden op basis van zeer summiere informatie besloten om een punt achter Licom te zetten om er vervolgens ruim 16 Mln. voor uit te trekken. Een ‘commissie van wijzen’ kan met gezag (en boven de partijen staande) een afgewogen en gedragen masterplan voor de sociale werkvoorziening maken zo bepleiten zij.

Daarnaast roepen de opstellers van het schrijven op om de gepresenteerde feiten te (laten) controleren. Raadsleden moeten informatie vergaren bij anderen dan de wethouder zo bepleit men. Daarnaast legt men de eis op tafel om de wethouder ertoe te brengen alsnog aan een ‘commissie van wijzen’ mee te werken.  Zij bepleiten een complete beeldvorming met informatie uit diverse bronnen om vervolgens op basis van wijsheid (en het volgen wat ieders hart hen ingeeft) te beslissen.

Hart-Leers: ‘Ook wij voelen en voelden ons door de gehele gang van zaken overvallen. Amper nadat eind vorig jaar ruim 3 Mln. in Licom gestoken werd volgde nu weer (ruim) 5 Mln. Geheim na geheim en met zeer beperkte (en ‘last minute’) informatie beslissen over iets van dergelijke omvang en waarvan de toekomst in de sterren geschreven staat is helemaal niet onze stijl. Vandaar stemden wij (en diverse Heerlense oppositie partijen) voor een alternatief (in stemming gebracht via een motie) en daarmee -als enige ‘Licom raadsleden’- tegen het voorliggende Licom raadsvoorstel.’  

20121009 Open brief gemeenteraadsleden Licom