B&W Heerlen houdt kantoorkosten Wozl geheim

Posted by | February 23, 2013 | Nieuws

Enige tijd geleden bleek dat het hoofdkantoor van het Wozl (voormalig Licom), mede omdat het voormalige hoofdkantoor kennelijk als ‘besmet’ bestempeld is, per 1 februari naar het voormalige CBS gebouw verhuisde. Dat levert ‘een heleboel geld’ op vertelde de verantwoordelijk wethouder nadat Hart-Leers hierover vragen stelde.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. gaf de wethouder n.a.v. vragen van Hart-Leers aan dat het om een jaarlijkse besparing (op kantoren) van ruim 300.000 (!) euro ging. Een enorm bedrag dus. Tijdens de wekelijkse collegevergadering van dinsdag jl. besloten burgemeester en wethouders (bijlage) om dit financiële voordeel -voor de duur van 5 jaar- geheim te houden.

Hart-Leers: ‘De gemeente Heerlen is rechtstreeks (deels) eigenaar van het Wozl (voormalig Licom). Nu er kennelijk een enorm voordeel aan huurbesparing op kantoorruimte geboekt is moeten we dat natuurlijk ook publiekelijk kunnen inzien. Hoe is men tot dit grote voordeel gekomen, onder welke omstandigheden (en met welke afspraken) kwam dit precies tot stand en waarom heeft de voorganger van het Wozl in dit geval kennelijk (veel) te hoge kantoorkosten gehad?’

Openbare zaken moeten openbaar verantwoord worden. Iedereen moet kunnen herleiden (en kunnen inzien) waaraan publiek geld besteed wordt en onder welke omstandigheden dat gebeurt.

Tijdens de raadsvergadering van 5 februari jl. verzochten we om de kwestie hoofdkantoor Licom (nu Wozl) in de raadscommissievergadering Economische Structuur (ES) te bespreken. De gehele raad stemde daarmee in. Nu moet ook nog, zo bleek achteraf, (maandagavond a.s.) de raadscommissie ES haar goedkeuring verlenen. Wij vragen de wethouder, wederom, om publiekelijk duidelijkheid en willen daarbij uitleg wat de precieze reden ervan is dat burgemeester en wethouders dinsdag jl. -jarenlange geheimhouding- op het Wozl dossier (voormalig Licom) legden.

Bijlage