Besteed Licom maaiwerk aan een bedrijf uit?

Posted by | May 21, 2011 | Nieuws

Hart-Leers keek er vreemd van op toen enkele Licom-ers de partij over het volgende informeerden: maaiwerk dat Licom voor de gemeente zou moeten uitvoeren wordt in de praktijk door Licom aan een groenbedrijf uitbesteed. Met kortingen op de sociale werkvoorziening in het vooruitzicht wil Hart-Leers ook hier graag het fijne van weten.
 
‘Is het inderdaad zo dat gemeentelijke opdrachten niet door werknemers van de Licom maar in opdracht van de Licom door het reguliere bedrijfsleven wordt uitgevoerd?’  In dat geval kan sociaal werk immers net zo goed direct aan het bedrijfsleven uitbesteed worden…
 
‘Een vreemde zaak waarover wij graag het fijne willen weten’ zo oordeelt Hart-Leers. De partij legt deze vragen ter beantwoording aan de gemeente Heerlen voor.