Merendeel gemeenteraad voor 20-jarige geheimhouding Intratuin dossier Licom

Posted by | July 03, 2012 | Nieuws

‘Het ene na het andere dossier valt onder geheimhouding en dat valt bij ons alles behalve goed’, zo uitte Hart-Leers tijdens de raadsvergadering. Wat ons betreft is er al meer dan genoeg geheim verklaard en dat vinden wij een
hele slechte zaak. Als gekozen volksvertegenwoordigers kiezen wij voor maximale openbaarheid zodat eenieder weet waarover besluiten genomen worden en wat daarachter schuil gaat.

Hart-Leers pleitte voor het maximaal openbaar maken van de stukken achter het dossier Intratuin van Licom. De toegevoegde bijlage geeft aan dat veel meer openbaar gemaakt kan worden dan waartoe nu besloten is.

Omdat echter een overgrote meerderheid van de gemeenteraad de 20-jarige geheimhouding ongemoeid liet en Hart-Leers ook in dit dossier voor maximale openbaarheid gaat stemden zowel Hart-Leers als Mijn Heerlen (als enige partijen) tegen het voorliggende voorstel.

Licom heeft onze stad alle vele miljoenen gekost en zal zeker nog veel meer geld vergen. Om problemen op te lossen (en daarbij de geldkraan niet nog verder open te draaien) moet eenieder ‘met de billen bloot’ en moet zoveel
mogelijk openbaar worden hoe het een en ander werkelijk in elkaar zit.

Argumentatie geheimhouding Intratuin dossier Licom