Waarom kreeg succesvolle Heerlense ondernemer geen kans voor herontwikkeling voormalig CBS gebouw

De raadsleden Hummel, Leers en Petermann doen diepgravend onderzoek met betrekking tot de kwestie voormalig CBS gebouw. De hele kwestie levert steeds meer informatie op. Zo ook de bijgaande brief.

Hart-Leers: ‘Waarom werd C’magne, een Heerlens bedrijf dat het voormalige Philips terrein tot beste bedrijventrein van Nederland maakte en onlangs ook te hulp geroepen werd om het Floriade terrein weer ‘op de rit’ te krijgen niet betrokken bij de herontwikkeling van het voormalige CBS gebouw? Terwijl C’magne openlijk aan de gemeente Heerlen blijken liet daaraan deel te willen nemen. Indien dit gekende Heerlense bedrijf kennelijk helemaal geen kans kreeg zijn er wellicht ook anderen die wel geïnteresseerd waren maar vervolgens wellicht ‘niet verder dan de hal van het gemeentehuis’ kwamen. Wij willen graag weten wat allemaal aan deze brief vooraf ging en of hierop nog iets volgde. Hoe luidde het concrete aanbod en waarom ging Heerlen wel met ‘Walas’ in zee terwijl C ‘magne en wellicht ook anderen kennelijk allemaal ‘het bos in gestuurd’ werden?’

De kwestie voormalig CBS gebouw neemt inmiddels steeds vreemdere vormen aan: een groot deel van de gemeenteraad kiest (publiekelijk) voor ‘horen, zien en zwijgen’ terwijl burgemeester en wethouders diverse vragen gewoonweg niet beantwoorden

Bijlage