corneliusplein

Burgemeester en wethouders: parkeren op het Corneliusplein is bespreekbaar

Posted by | Nieuws

Gisteravond (21 maart) stond ‘de toekomst van het Corneliusplein’ op de agenda. Ben Kuchnio, eigenaar van de aan het Corneliusplein gevestigde ijssalon/brasserie Picasso, maakte gebruik van het sprekerskwartier en wees politiek Heerlen op een aantal belangrijke punten met betrekking tot het hart van Heerlerheide.

Nu het een prachtig winkelcentrum geworden is ontbreekt een blijvend kloppend hart. Het plein was, tot nog niet eens zo gek lang geleden, gemakkelijk toegankelijk voor alle verkeer. Sinds enige tijd is het plein, in hartje Heerlerheide, helaas afgesloten. Winkeliers rondom en aan het plein merken daarvan dagelijks de onplezierige gevolgen en diverse winkels staan mede hierdoor leeg. Activiteit op het plein ontbreekt. Daarbij nam overlast van hangjongeren fors toe omdat sociale controle afnam.

Stichting Centrum Management Heerlerheide, sociale woningcorporatie Weller en de ondernemers bereiden momenteel een stuk voor waarin diverse verbetervoorstellen staan. Voorstellen gericht aan burgemeester en wethouders. De heer Kuchnio hield tijdens de raadscommissievergadering, ten overstaan van diverse Heerlense politici en enkele leden van het college, een pleidooi voor het als vanouds toelaten van verkeer op het plein. Mede om daarmee omliggende winkels van meer bezoekers te voorzien en de bereikbaarheid van direct omwonenden te verbeteren.

Hart-Leers pleitte inmiddels meer dan eens voor het weer kunnen parkeren op het plein en het terugbrengen van de levendigheid aldaar. ‘Wij staan ook vandaar pal achter deze hartenkreet uit Heerlerheide. Maak gratis parkeren op het plein weer mogelijk en handhaaf gratis parkeren in Heerlerheide. Ook in de omliggende koopcentra van Brunssum, Hoensbroek en Landgraaf geldt immers vrij parkeren.’

Wij pleiten voor behoud van gratis parkeren overal waar parkeren nu gratis is (zoals ook in Heerlerheide het geval) en voor forse verlaging van parkeertarieven in Heerlen centrum. Daar stegen de parkeertarieven (binnen 2 jaar) met maar liefst 80%.

Burgemeester en wethouders delen nu kennelijk ook de mening om parkeren op het Corneliusplein toe te staan. Dit lijkt, gelukkig, nu niet langer onbespreekbaar.

Heerlen blundert voort op Corneliusplein: stroomkasten zonder bedrading

Posted by | Nieuws

Vorig jaar werd het dak van de parkeergarage in Heerlerheide voor 1,7 Mln. euro waterdicht gemaakt. ‘Foutje’ tijdens het bouwproces bleek achteraf. Nu blijken de op het plein aanwezige stroomkasten geen stroomtoevoer te hebben. De reden daarvan is simpel: er werden klaarblijkelijk geen leidingen getrokken zo gonst het in Heerlerheide. 

Of er wel buizen liggen en de leidingen nog getrokken moeten worden of dat het hele plein wederom op de schop moet is nu de vraag. Dat het allemaal extra geld gaat kosten lijkt duidelijk. Wie hiervoor moet opkomen zal binnenkort blijken. 

Ook de stroomkasten op het Pancratiusplein voldoen niet. De stroomkast achter het Glaspaleis (in de deels herbouwde stadsmuur) staat zelfs -deels- (permanent) onder water.

Herstelwerkzaamheden Heerlerheide vertraagd?

Posted by | Nieuws

Uit Heerlerheide bereiken Hart-Leers berichten dat de herstelwerkzaamheden van het lekkende Corneliusplein vertaging opgelopen hebben. Omdat er duidelijk afspraken zijn over wanneer het een en ander plaats vind en wanneer de werkzaamheden afgrond moeten zijn trekt Hart-Leers aan de bel. Is er inderdaad vertraging opgelopen, zo ja waaraan ligt dit en wat zijn de gevolgen hiervan?
 
De informele vragen die de partij hierover onlangs aan de gemeente Heerlen stelde werden zeer formeel beantwoord op de wijze dat Hart-Leers hiervoor een officieel vragenformulier moet invullen en aanreiken. ‘Er staan diverse evenementen in de planning en ook daarvoor is het plein nodig. Indien vertraging opgetreden is ontstaan problemen, daardoor vallen wellicht zaken in het water’ zo benadrukt Hart-Leers.
 
Nadat onlangs duidelijk werd dat de herstelwerkzaamheden maarliefst 1,7 miljoen kosten (waarvan 1,4 miljoen voor rekening van de gemeente Heerlen) is het des te belangrijker dat alles goed verloopt en na deze forse (en extra) kostenpost alle problemen spoedig tot het verleden behoren.

formulier 2010 vragen raadslid aan college

Herstel parkeerdek Heerlerheide start maandag 2 mei

Posted by | Nieuws

Aanstaande maandag starten de herstelwerkzaamheden van het lekkende parkeergaragedek op het Corneliusplein in Heerlerheide. De gemeente Heerlen heeft hierover kort voor de paasdagen overeenstemming bereikt. De kosten van dit bouwdebacle bedragen 1,4 Mln. Euro en komen geheel voor rekening van de gemeente Heerlen.

Heerlen geeft aan een ‘turn key’ overeenkomst met het bouwbedrijf dat de herstelwerkzaamheden uitvoert gesloten te hebben. Dit betekent, volgens de wethouder, dat het bouwbedrijf er voor een vast bedrag voor zorgen zal dat de lekkages gedicht worden en er een geheel nieuw garagedek op het Corneliusplein komt. Vreemd is dat deze overeenkomst tussen Heerlen en het bouwbedrijf pas over ca. 2 weken ondertekend wordt terwijl de werkzaamheden al maandag aanstaande starten. Bovendien keurt de gemeenteraad pas daags na het starten van de werkzaamheden het raadsvoorstel tot herstel van het plein goed en ook dat is natuurlijk vreemd en geen normale gang van zaken. 

De ondernemers van Heerlerheide centrum blijken inmiddels inhoudelijk geïnformeerd te zijn, ook iets wat de Heerlense politiek nog niet wist en anders in het raadsvoorstel staat. De bewoners blijken binnenkort, via een informatieavond en nieuwsbrief, op de hoogte te worden gesteld.

Volgens de wethouder wordt pas duidelijk wat de precieze oorzaken van de lekkages in Heerlerheide zijn nadat het parkeerdek van de onderliggende constructie genomen is. Hart-Leers: ‘Wat alle eerdere proeven en testen om de oorzaken te vinden en op te lossen opleverden benieuwt ons. Bovendien hopen wij dat er niet nog extra kosten volgen omdat de herstelovereenkomst met het bouwbedrijf nog niet getekend is en deze, nadat het plein openligt, alsnog tot andere conclusies komt waarna Heerlen de beurs moet trekken’.

Dit bouwdebacle kost de gemeente Heerlen 1.400.000 Euro, daarbij lijkt het overgrote deel van de Heerlense politiek geen zin te hebben in een inhoudelijke discussie. Alleen het financiële aspect lijkt er snel doorheen gesluisd te moeten worden terwijl 1,4 Mln. toch echt geen peulenschilletjes is. Hart-Leers zag dit vele geld veel liever voor goede zaken ingezet worden en spreekt over een bouwdebacle waarvoor de Heerlense gemeenschap nu de rekening gepresenteerd krijgt.

Gemeente Heerlen moet 1.400.000 Euro bijdragen aan oplossen lekkages Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Zojuist vernam Hart-Leers dat de gemeente Heerlen 1.400.000 Euro moet bijdragen aan het oplossen van het lekkende Corneliusplein in Heerlerheide. Daarnaast zullen ook woningcorporatie Weller en bouwbedrijf Jongen, naar het schijnt, extra gelden op tafel leggen.

Het college stelt nu voor om een extra commissievergadering in te gelasten voor de aanstaande raadsvergadering van 3 mei. Daarin wordt dan gepleit voor een extra bedrag van 300.000 Euro dat het reeds gereserveerde bedrag van 1.100.000 moet aanvullen. Hart-Leers : ‘Ongelofelijk, deze gigantische kostenpost had met een extra investering van 100.000 Euro tijdens de bouw voorkomen kunnen worden. Wat ons betreft moet de onderste steen boven komen. Het is de hoogste tijd dat het college tekst en uitleg geeft over hoe dit heeft kunnen gebeuren’.

Het college is van plan daags voor de raadsvergadering, op maandag 2 mei, met de herstelwerkzaamheden te starten.

Start waterdicht maken Corneliusplein en invoering betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Sinds de oplevering van het Corneliusplein heeft de onderliggende parkeergarage en het aansluitende Corneliushuis te kampen met flinke wateroverlast. Al geruime tijd wordt sindsdien gesproken over het oplossen hiervan. Momenteel wacht iedereen op het plan van aanpak en op de kosten van deze reparatie.

In Heerlerheide gonst het sinds vandaag van de geruchten: de renovatie start op maandag 2 mei, zo doet de ronde. Dat het de hoogste tijd is om de schop in de grond te steken en het probleem op te lossen is meer dan duidelijk, wat het plan van aanpak en de kosten om deze blunder ter herstellen zijn is momenteel nog niet bekend.

Hart-Leers: ‘Mocht op 2 mei inderdaad gestart worden dan vinden wij het vreemd dat de wethouder daarvan op 12 maart jl., amper 8 dagen geleden, nog niks wist. De raadscommissie informeerde ook toen naar de stand van zaken en per wanneer het probleem aangepakt en opgelost zou worden. De vraag van dit moment:  starten op 2 mei echt de herstelwerkzaamheden?’

Hart-Leers heeft deze vraag inmiddels aan de gemeente Heerlen gesteld en hoopt dat deze zo snel mogelijk aan de slag gaat om de langdurige wateroverlast op te lossen.

Bovendien vernam Hart-Leers vandaag, via een gemeentelijke e-mail, dat begin 2012 betaald parkeren in Heerlerheide ingevoerd wordt. ‘Opzienbarend nieuws waarover wij zeer zeker nog het een en ander te zeggen hebben, ook deze centenkwestie stellen wij uitgebreid aan de orde!’.

Nog steeds geen zicht op aanpak en reparatiekosten Corneliusplein Heerlerheide

Posted by | Nieuws

Op 11 januari jl. informeerde Hart-Leers wederom naar het plan van aanpak en de kosten i.v.m de reparatie van het lekkende Corneliusplein in Heerlerheide. Een nogal stekelige discussie ontstond waarna bleek dat de vakwethouder en Hart-Leers kennelijk elk een andere uitleg aan de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 gaven.

Bruine plekken en strepen zitten in de betonconstructie van de parkeergarage onder het plein, plassen water staan in de garage en bij regen of smeltwater lijkt het bij vlagen alsof men in een regenbui loopt. In het Corneliushuis draaien de hele dag twee waterpompen, staat 1,5 meter water in de liftschacht, trekt het water op in diverse muren en kan de garderoberuimte wegens wateroverlast niet gebruikt worden. Deze situatie bestaat al sinds de oplevering van het plein en kennelijk is het einde hiervan helaas nog steeds niet in zicht.

Op vragen van Hart-Leers antwoordde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering als volgt: ‘Er is geen nieuws over het Corneliusplein’. Opzienbarend omdat de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 aangaf dat zodra de proeven met het plein gedaan waren er binnen enkele weken een plan van aanpak en kostenraming zou zijn. Die ‘enkele weken’ zijn inmiddels ruimschoots verstreken…

‘Zwembad’ in Heerlerheide centrum

Posted by | Nieuws

Sinds de oplevering van het Corneliusplein in het vernieuwde centrum van Heerlerheide blijkt dit plein/parkeerdek zo lek als een mandje. Een door de gemeente Heerlen reeds maanden geleden aangekondigde aanpak van het plein is bovendien nog steeds niet opgestart. Alles wijst er zodoende op dat het conflict tussen de gemeente Heerlen, woningcorporatie Weller en bouwbedrijf Jongen dus nog steeds niet opgelost is. Door de blijvende lekkages lijkt de ondergrondse parkeergarage momenteel bij vlagen op een douchecabine en heeft de ondergrondse feestzaal van het nieuwe Corneliushuis regelmatig last van ‘natte voeten’. Op dit moment staat op diverse plekken een laag water en kampt men met optrekkend vocht in de muren.

Hart-Leers zette deze gehele kwestie reeds geruime tijd geleden op de kaart:  door het afslaan van een aanbod van een gekende Heerlense wegenbouwfirma, een aanbod om voor ca. 100.000 Euro aan meerkosten waterdichtheid van het plein te verzekeren, is het Corneliusplein in Ghen Heij al sinds de oplevering niet waterdicht. De gemeente Heerlen reserveerde voor het oplossen van deze problematiek inmiddels ruim 1.000.000 Euro om daarmee het ‘natte voeten probleem’ definitief uit de wereld te helpen.

De gerechtelijke uitspraak die moest leiden tot een oplossing heeft vooralsnog geen resultaat gehad, immers: het gemeenschapshuis heeft ook op dit moment ‘natte voeten’ en de parkeergarage lijkt wel een autowasstraat…

‘Wat ons betreft is de maat nu vol. Die langdurige wateroverlast moet afgelopen zijn en ‘het gehannes’ dat tot niets leidt moet -per direct- stoppen.

Wij willen nu weten per wanneer het plein waterdicht is. Wie draait overigens op voor al die kosten die de lekkages veroorzaken?’, wil Hart-Leers weten.

‘Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling (dinsdagavond aanstaande) eisen wij tekst en uitleg van de vakwethouder. Waarom duurt het allemaal zo lang en wanneer is dit probleem nu eindelijk ‘gefixt’?’

Een ‘zwembad’ in Heerlerheide centrum was immers nooit de bedoeling, toch? 

Zie ook: artikel Limburgs Dagblad / De Limburger 10-01-2011

Vervanging garagedek Heerlerheide problematisch

Posted by | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling informeerde Hart-Leers naar de stand van zaken met betrekking tot het parkeergaragedek aan het Corneliusplein in Heerlerheide.

Op de vraag of het juist is dat de kosten om dit garagedek te vervangen fors duurder worden dan de inmiddels daarvoor gereserveerde 1.100.000 Euro reageerde het College erg omslachtig. In bewoordingen ‘dat er inderdaad het een en ander aan de hand is’ bleek dat woningcorporatie Weller, bouwbedrijf Jongen en de gemeente Heerlen momenteel nog geen gezamenlijke lijn van aanpak hebben. Dit terwijl het opknappen van het plein al weken geleden van start had moeten gaan.

Daar waar eerder sprake was van het plein aan- en oppakken direct na de bouwvakvakantie starten de werkzaamheden nu kennelijk pas op z’n vroegst begin 2011. De partijen die eerder, na een uitspraak van de rechter, tot het samen oplossen van dit probleem veroordeelt werden blijken ondanks deze uitspaak nog steeds geen gezamenlijke lijn van aanpak te kennen. ‘De komende weken worden cruciaal, indien dan geen overeenkomst bereikt wordt volgt onherroepelijk een gang naar de rechter’, zo sprak het college bij monde van de wethouder.

Hart-Leers zette de problematiek rondom het parkeergaragedek aan het Corneliusplein reeds geruime tijd geleden op de politieke agenda. Na een ‘besparing’ van ca. 100.000 Euro is het nieuwe plein momenteel zo lek als een mandje en sijpelt er op diverse plekken water door het dek. Nu het gehele plein aangepakt moet worden en zelfs de toegangstrappen naar het plein tijdelijk moeten wijken heeft alleen al de gemeente Heerlen hiervoor een voorziening van ruim 1 miljoen moeten treffen.

Daar het College geen duidelijke uitspraken deed maar slechts in grote lijnen erop wees dat de veroordeelde partijen er samen nog niet uit zijn blijft het ook voor Hart-Leers een vraag wat er nu precies aan de hand is. ‘Zodra we eruit zijn zal ik u dat allemaal persoonlijk mededelen’, schertste de wethouder afsluitend.

Hulp voor Heerlerheide

Posted by | Nieuws
Parkeren HeerlerheideTijdens de raadscommissie vergadering RO, die gisteravond plaatsvond, tekende zich raadsbrede steun voor Heerlerheide af. De oplevering van het nieuwe (koop)centrum van Heerlerheide kent jaren vertaging en bovendien gaat binnenkort het parkeerdek op het Corneliusplein ‘op de schop’ omdat het een en ander misging tijdens de bouw er van. 
 
Opkomen voor Heerlerheide kent gelukkig een lange traditie, ook binnen de raadscommissie, en zo was dat ook gisteravond. De ondernemersverenigng van Heerlerheide, vertegenwoordigd door haar woordvoerder de heer Zinken en zijn vaste metgezel de heer Dehing, spraken duidelijk en daadkrachtig in. Geen enkel mis te verstaan woord met bovenal een bonkend hart voor Heerlerheide.
 
‘Waarom een plein leegruimen/autovrij maken als er nu al leegstand rondom is er er bovendien ook nog een 3-tal ondernemers gaan verkassen of zelfs stoppen?’. Commissiebreed was er steun, steun om niet halsstarrig om te gaan met deze problematiek maar in oplossingen en hulp te denken en doen.
 
‘Laten we eerst eens bekijken hoe Heerlerheide zich herpakt zodra de bouwwerkzaamheden afgerond zijn, daarna kan bekeken worden of de koopstromen herstellen en pas daarna kan na enige tijd bekeken worden hoe op termijn om te gaan met het plein. Er moet nu eerst een stijgende lijn worden herpakt’, zo vat Hart-Leers het samen.
 
Ook ondernemend Heerlerheide heeft genoeg voor haar kiezen gehad. Nu moet ook heel politiek Heerlen blijven helpen om daarbij concrete kansen te creeeren voor een mooie toekomst van het nieuwe Hitscher (koop)centrum.
pdf icon

Update: Corneliusplein Heerlerheide

Posted by | Nieuws
In de loop van vandaag bleek dat het Corneliusplein qua belastbaarheid gelukkig wel aan de eisen voldoet en zelfs meer dan dat. Het verhelpen van de lekkages word echter een dure zaak. Zo vermeldt de gemeente Heerlen ruim een miljoen in reserve te houden om dit probleem op te lossen.
 
Als bijlage de beide stukken die de gemeenteraad hierover in de loop van vandaag ontving.

Aanpak Corneliusplein Heerlerheide blijft onduidelijk

Posted by | Nieuws
heerlerheideVanaf januari jl. is duidelijk dat zowel het dak als de trappen naar het nieuwe Corneliusplein verwijderd moeten worden. Bovendien blijkt dat alsnog onduidelijk is wat daadwerkelijk de draagkracht van het nieuwe plein is. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf dat er wat betreft de draagkracht wél duidelijkheid was.
 
Nu zowel woningcorporatie Weller als de gemeente Heerlen niet op de overeengekomen datum van 1 maart jl. (de datum waarop het herstelplan klaar moest zijn) klaar waren, besloot men gezamelijk het verzoek in te dienen deze datum vooruit te schuiven naar 1 april.
 
De gemeenteraad, die over dit onderwerp al enkele malen discussieerde, vernam vandaag over dit voorstel via een raadsinformatiebrief (bijlage) per e-mail.  
 
De belastbaarheid van het Corneliusplein staat nu wederom prominent ter discussie. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf wel duidelijkheid te hebben over de belastbaarheid: een gedeelte van het plein bleek belastbaar tot 35 ton en een ander gedeelte (gelegen direct boven het Corneliushuis en afgezet met bloembakken) tot 4 ton zo meldden gemeentelijke brieven van 14 juli 2009 en 12 januari 2010. 
 
Nu lijkt het er op dat het plein behalve niet waterdicht ook qua belastbaarheid niet in orde is. Iets waar Hart-Leers raadslid Roel Leers, die de algehele problematiek rondom het Corneliusplein aan de orde stelde, al sinds mei 2009 op wijst maar dat tot voor kort van de hand gewezen werd.
 
Het herstelplan werd, zoals de gemeenteraad vandaag vernam, uitgesteld tot 1 april jl. ‘Nu het inmiddels 6 april is zijn wij heel benieuwd naar dat nieuwe herstelplan en natuurlijk ook naar al hetgeen daarin staat over de belastbaarheid. Wij willen graag weten wat nu concreet ondernomen moet worden en bovendien: wat dat gaat kosten!’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.