Start waterdicht maken Corneliusplein en invoering betaald parkeren Heerlerheide

Posted by | April 20, 2011 | Nieuws
lek als een mandje

Sinds de oplevering van het Corneliusplein heeft de onderliggende parkeergarage en het aansluitende Corneliushuis te kampen met flinke wateroverlast. Al geruime tijd wordt sindsdien gesproken over het oplossen hiervan. Momenteel wacht iedereen op het plan van aanpak en op de kosten van deze reparatie.

In Heerlerheide gonst het sinds vandaag van de geruchten: de renovatie start op maandag 2 mei, zo doet de ronde. Dat het de hoogste tijd is om de schop in de grond te steken en het probleem op te lossen is meer dan duidelijk, wat het plan van aanpak en de kosten om deze blunder ter herstellen zijn is momenteel nog niet bekend.

Hart-Leers: ‘Mocht op 2 mei inderdaad gestart worden dan vinden wij het vreemd dat de wethouder daarvan op 12 maart jl., amper 8 dagen geleden, nog niks wist. De raadscommissie informeerde ook toen naar de stand van zaken en per wanneer het probleem aangepakt en opgelost zou worden. De vraag van dit moment:  starten op 2 mei echt de herstelwerkzaamheden?’

Hart-Leers heeft deze vraag inmiddels aan de gemeente Heerlen gesteld en hoopt dat deze zo snel mogelijk aan de slag gaat om de langdurige wateroverlast op te lossen.

Bovendien vernam Hart-Leers vandaag, via een gemeentelijke e-mail, dat begin 2012 betaald parkeren in Heerlerheide ingevoerd wordt. ‘Opzienbarend nieuws waarover wij zeer zeker nog het een en ander te zeggen hebben, ook deze centenkwestie stellen wij uitgebreid aan de orde!’.