Vervanging garagedek Heerlerheide problematisch

Posted by | september 15, 2010 | Nieuws

Tijdens de raadscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling informeerde Hart-Leers naar de stand van zaken met betrekking tot het parkeergaragedek aan het Corneliusplein in Heerlerheide.

Op de vraag of het juist is dat de kosten om dit garagedek te vervangen fors duurder worden dan de inmiddels daarvoor gereserveerde 1.100.000 Euro reageerde het College erg omslachtig. In bewoordingen ‘dat er inderdaad het een en ander aan de hand is’ bleek dat woningcorporatie Weller, bouwbedrijf Jongen en de gemeente Heerlen momenteel nog geen gezamenlijke lijn van aanpak hebben. Dit terwijl het opknappen van het plein al weken geleden van start had moeten gaan.

Daar waar eerder sprake was van het plein aan- en oppakken direct na de bouwvakvakantie starten de werkzaamheden nu kennelijk pas op z’n vroegst begin 2011. De partijen die eerder, na een uitspraak van de rechter, tot het samen oplossen van dit probleem veroordeelt werden blijken ondanks deze uitspaak nog steeds geen gezamenlijke lijn van aanpak te kennen. ‘De komende weken worden cruciaal, indien dan geen overeenkomst bereikt wordt volgt onherroepelijk een gang naar de rechter’, zo sprak het college bij monde van de wethouder.

Hart-Leers zette de problematiek rondom het parkeergaragedek aan het Corneliusplein reeds geruime tijd geleden op de politieke agenda. Na een ‘besparing’ van ca. 100.000 Euro is het nieuwe plein momenteel zo lek als een mandje en sijpelt er op diverse plekken water door het dek. Nu het gehele plein aangepakt moet worden en zelfs de toegangstrappen naar het plein tijdelijk moeten wijken heeft alleen al de gemeente Heerlen hiervoor een voorziening van ruim 1 miljoen moeten treffen.

Daar het College geen duidelijke uitspraken deed maar slechts in grote lijnen erop wees dat de veroordeelde partijen er samen nog niet uit zijn blijft het ook voor Hart-Leers een vraag wat er nu precies aan de hand is. ‘Zodra we eruit zijn zal ik u dat allemaal persoonlijk mededelen’, schertste de wethouder afsluitend.