Nog steeds geen zicht op aanpak en reparatiekosten Corneliusplein Heerlerheide

Posted by | februari 09, 2011 | Nieuws

Op 11 januari jl. informeerde Hart-Leers wederom naar het plan van aanpak en de kosten i.v.m de reparatie van het lekkende Corneliusplein in Heerlerheide. Een nogal stekelige discussie ontstond waarna bleek dat de vakwethouder en Hart-Leers kennelijk elk een andere uitleg aan de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 gaven.

Bruine plekken en strepen zitten in de betonconstructie van de parkeergarage onder het plein, plassen water staan in de garage en bij regen of smeltwater lijkt het bij vlagen alsof men in een regenbui loopt. In het Corneliushuis draaien de hele dag twee waterpompen, staat 1,5 meter water in de liftschacht, trekt het water op in diverse muren en kan de garderoberuimte wegens wateroverlast niet gebruikt worden. Deze situatie bestaat al sinds de oplevering van het plein en kennelijk is het einde hiervan helaas nog steeds niet in zicht.

Op vragen van Hart-Leers antwoordde de vakwethouder gisteravond tijdens de raadscommissievergadering als volgt: ‘Er is geen nieuws over het Corneliusplein’. Opzienbarend omdat de raadsinformatiebrief van 21 oktober ’10 aangaf dat zodra de proeven met het plein gedaan waren er binnen enkele weken een plan van aanpak en kostenraming zou zijn. Die ‘enkele weken’ zijn inmiddels ruimschoots verstreken…