Aanpak Corneliusplein Heerlerheide blijft onduidelijk

Posted by | April 06, 2010 | Nieuws
heerlerheide
heerlerheideVanaf januari jl. is duidelijk dat zowel het dak als de trappen naar het nieuwe Corneliusplein verwijderd moeten worden. Bovendien blijkt dat alsnog onduidelijk is wat daadwerkelijk de draagkracht van het nieuwe plein is. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf dat er wat betreft de draagkracht wél duidelijkheid was.
 
Nu zowel woningcorporatie Weller als de gemeente Heerlen niet op de overeengekomen datum van 1 maart jl. (de datum waarop het herstelplan klaar moest zijn) klaar waren, besloot men gezamelijk het verzoek in te dienen deze datum vooruit te schuiven naar 1 april.
 
De gemeenteraad, die over dit onderwerp al enkele malen discussieerde, vernam vandaag over dit voorstel via een raadsinformatiebrief (bijlage) per e-mail.  
 
De belastbaarheid van het Corneliusplein staat nu wederom prominent ter discussie. Dit terwijl de gemeente Heerlen eerder aangaf wel duidelijkheid te hebben over de belastbaarheid: een gedeelte van het plein bleek belastbaar tot 35 ton en een ander gedeelte (gelegen direct boven het Corneliushuis en afgezet met bloembakken) tot 4 ton zo meldden gemeentelijke brieven van 14 juli 2009 en 12 januari 2010. 
 
Nu lijkt het er op dat het plein behalve niet waterdicht ook qua belastbaarheid niet in orde is. Iets waar Hart-Leers raadslid Roel Leers, die de algehele problematiek rondom het Corneliusplein aan de orde stelde, al sinds mei 2009 op wijst maar dat tot voor kort van de hand gewezen werd.
 
Het herstelplan werd, zoals de gemeenteraad vandaag vernam, uitgesteld tot 1 april jl. ‘Nu het inmiddels 6 april is zijn wij heel benieuwd naar dat nieuwe herstelplan en natuurlijk ook naar al hetgeen daarin staat over de belastbaarheid. Wij willen graag weten wat nu concreet ondernomen moet worden en bovendien: wat dat gaat kosten!’, zijn de afsluitende woorden van Hart-Leers.