Gemeente Heerlen: openbaar toilet parkeergarage Heerlerheide blijft gesloten

Onlangs stelde Hart-Leers, vanwege vragen uit Heerlerheide, de volgende vraag waarop bijgaand antwoord volgde:

Vraag:

-Is het juist dat het toilet in de parkeergarage te Heerlerheide vanwege corona gesloten/niet toegankelijk is?

Antwoord:

Het toilet in de parkeergarage Heerlerheide is sinds ongeveer anderhalf jaar gesloten. Directe aanleiding waren de aanhoudende diefstallen, vernielingen en besmeuringen van het toilet. Daarnaast was er een sterk vermoeden van illegale activiteiten. Een “openbare” toiletvoorziening in een kwetsbare ruimte als de parkeergarage Heerlerheide (met een lange historie van ernstige overlast, geweldpleging, vandalisme en brandstichting) vraagt om permanent toezicht en beheer. De hiertoe benodigde middelen zijn vanaf 2021 niet meer voorhanden als gevolg van de bezuiniging op het beheer van de parkeergarage.

Hart-Leers: ‘Nabij het tijdelijke NS station Heerlen staat nog steeds een -ongebruikte-betaalde toiletunit. Na muntinworp opende de deur en kon men naar het toilet. Hoe staat de gemeente Heerlen tegenover ons voorstel om die deur/toegang van het toilet nabij het voormalige tijdelijke station te (her)plaatsen in parkeergarage Heerlerheide? Dan is de toegang aldaar niet geheel vrij en drempelloos en kan men -na muntinworp- weer gebruik maken van het toilet. Tip: maak de muntinworp op een ‘token’ (vergelijkbaar met een ijzeren winkelwagenmunt) die je kosteloos bij het toezicht van de garage verkrijgen kan en… klaar is Kees. Probleem? Opgelost!’