Burgemeester en wethouders: betaald parkeren (en vergunningparkeren) Heerlerheide snel invoeren

Posted by | July 18, 2011 | Nieuws
heerlerheide

Zoals Hart-Leers al op 30 juni jl. berichtte nam het college van burgemeester en wethouders kort daarvoor het besluit (besluitnr.2011/33922) om per 1 maart 2012 betaald parkeren in Heerlerheide in te voeren. Vandaag (18 juli) ontving de gemeenteraad hierover een raadsinformatiebrief (bijlage). Daaruit blijkt dat alles ‘koek en ei’ lijkt. Hart-Leers uit daar echter grote twijfels over.

Behalve in het winkelcentrum Heerlerheide zal ook op de (binnen)parkeerplaats van Jan Linders (eigendom van woningcorporatie Weller) betaald parkeren worden ingevoerd. Bovendien worden bewoners die in en om het winkelgebied wonen ertoe verplicht om een (betaalde) parkeervergunning af te nemen.

Hart-Leers: ‘Wij denken dat het een ‘must’ is om eerst de opgetreden verschillen vanaf de start van masterplan Heerlerheide tot en met dit moment goed in kaart de brengen. De wereld staat er immers heel anders voor dan jaren geleden toen de bouwwerkzaamheden startten. Bovendien kan en mag het nooit zo zijn dat het winkelcentrum er straks piekfijn bijligt maar het kooppubliek weg- of achterblijft omdat er betaald parkeren is ingevoerd en daarbovenop de bewoners van Heerlerheide centrum aan een betaalde parkeervergunning vasthangen’.

In Heerlen centrum ‘missen’ burgemeester en wethouders -op dit moment- 850.000 Euro aan parkeeropbrengsten nadat de parkeertarieven op 1 januari jl. met 50% stegen. Bij gelijke parkeerbezetting zou de voormalige opbrengst van 1,6 Mln. aan parkeergelden naar 2,4 Mln. moeten stijgen waardoor er maximaal 200.000 euro aan parkeerinkomsten tekort zou kunnen zijn. Het forse tekort aan inkomsten kan niet anders dan erop wijzen dat parkeerders (na het verhogen van het parkeertarief) wegblijven en er vandaar veel minder parkeergeld in de gemeentekas stroomt.

Minder parkeerders betekend minder winkelend publiek. Minder winkelend publiek helpt onze ondernemers echt niet vooruit en draagt zeker niet bij aan het verminderen van de nu al forse leegstand. Hart-Leers: ‘De bijgaande raadsinformatiebrief leggen wij per direct aan de ondernemers van Heerlerheide voor waarbij wij hen uitdrukkelijk om een inhoudelijke reactie vragen’. Het is gebruikelijk dat raadsinformatiebrieven ook op de raadscommissieagenda verschijnen. Hart-Leers: ‘Wij zullen dit stuk agenderen voor inhoudelijke behandeling tijdens de vergadering. Ook op dat moment kan Heerlerheide gebruik maken van het inspreekrecht en zodoende rechtstreeks met de Heerlense politiek erover spreken’.

Hart-Leers pleit voor een forse verlaging van de parkeertarieven en (daar waar mogelijk) voor het handhaven van gratis parkeren.

Raadsinformatiebrief