Behoud gratis parkeren in Heerlerheide kost 125.000 euro

Posted by | November 29, 2011 | Nieuws
heerlerheide

‘Heerlerheide centrum is er enorm op vooruit gegaan. Om die vooruitgang niet te dwarsbomen moet het parkeren, zoals vanouds, gratis blijven’, zo stelt Hart-Leers. De centra van de Heerlerbaan, Hoensbroek, Brunssum en Landgraaf kennen allemaal gratis parkeren. Wat is het nut van invoering betaald parkeren in Heerlerheide als daardoor de huidige klanten naar omliggende centra -met gratis parkeren- verkassen? 

Hart-Leers drong reeds vaker (en met grote regelmaat) erop aan om het parkeren gratis te houden en doet dat nu wederom. ‘Betaalbare tarieven daar waar nu betaald parkeren geldt en overal waar mogelijk gratis parkeren handhaven dat is wat wij stadsbreed nastreven’. 

In de bijlage, die de Heerlense politiek vandaag ontving, staat onder andere het volgende:  de parkeerinkomsten in Heerlerheide worden op 125.000 euro per jaar geraamd. Bij behoud van gratis parkeren zouden dat dus de extra kosten (gemiste inkomsten) voor de gemeente Heerlen zijn. Concreet: een ‘gemis aan inkomsten’ van 125.000 euro per jaar.

Het bouwproces van Heerlerheide centrum liep inmiddels vele jaren vertraging op. De bouwblunder, het lekkere garagedak, kostte ca. 1,7 Mln. euro. Als alleen al die gemeentelijke misser voorkomen was hadden daarvan bijna 14 jaar gratis parkeren betaald kunnen worden. Hart-Leers: ’Wij roepen alle politieke medestanders, bewoners, ondernemers en maatschappelijk actieve instellingen van Heerlerheide, kortom iedereen die ons steunen wil, op om de stoute schoenen aan te trekken, de handschoen op te nemen en samen actie te voeren om  het parkeren in Heerlerheide gratis te houden’. 

Hart-Leers spreekt over een allerlaatste kans omdat de gemeente Heerlen van plan is betaald parkeren Heerlerheide per 1 maart aanstaande in te voeren en burgemeester en wethouders daartoe reeds een besluit namen. ‘Tijdens de aanstaande raadsvergadering van 6 december worden ook de parkeertarieven vastgesteld. Wat ons betreft is dat het ultieme moment om invoering van betaald parkeren in Heerlerheide te voorkomen’.

Kosten en baten parkeergarage heerlerheide
MEMO parkeren heerlerheide