Wederom (bouw)fout parkeergarage Heerlerheide?

Posted by | July 26, 2011 | Nieuws

Slechts een andere Heerlense parkeergarage kent de maximale doorrijhoogte van 1.90m. alle overigen kennen een doorrijhoogte van 2.00 meter tot 2.10m.

Heerlens nieuwste parkeergarage, parkeergarage Heerlerheide, kent een maximale doorrijhoogte van 1.90m. Deze inrijhoogte wordt sinds de recente aanpassingen van het parkeergaragedek, dat door lekkages vervangen moest worden, sinds onlangs strikt gehandhaafd. Bezoekers van winkelcentrum Heerlerheide doen sindsdien hun beklag omdat men (personen)busjes niet meer in de garage parkeren kan terwijl dat voordien probleemloos mogelijk was. ‘Sinds kort is het verboden/onmogelijk, terwijl we jarenlang talloze malen onze bus moeiteloos in de garage hebben kunnen parkeren’, klinkt het vanuit Heerlerheide.

Hart-Leers legde, na berichten vanuit Heerlerheide, het volgende aan de gemeente Heerlen voor: -Onlangs werd in de parkeergarage van Heerlerheide een paal i.v.m de maximale doorrijhoogte opgehangen. Hierdoor kunnen (personen)busjes deze parkeergarage niet meer in. Dat terwijl voordat deze hoogtepaal er hing dit probleemloos kon. Eigenaren van deze busjes vragen nu of het mogelijk is om de paal ietsje hoger te hangen en zo het inrijprobleem op te lossen.

De gemeente Heerlen reageerde daarop prompt als volgt: ‘Sedert de opening van de parkeergarage Heerlerheide (in mei 2008) geldt een maximale inrijhoogte van 190 cm. Dit staat al sinds de opening aangegeven (op drie plaatsen) alvorens men de parkeergarage binnenrijdt. De daadwerkelijke inrijhoogte was tot voor kort inderdaad hoger waardoor niet gewenste busjes en hoge voertuigen toch de garage konden binnenrijden. Dit werd oogluikend toegestaan zeker gezien het feit dat parkeren in Heerlerheide tot onlangs heel moeilijk was in verband met de diverse bouwactiviteiten.

In verband met het houden van toezicht in de garage is dit echter een niet gewenste situatie aangezien geparkeerde grote voertuigen het zicht vanuit de loge ernstig belemmeren.

Onlangs is in de garage onder het plafond het rioleringssysteem van het plein aangebracht en is de verlichting op plaatsen lager komen te hangen om ruimte te bieden aan de afvoerpijpen. Dit heeft tot gevolg dat er nu stringent de hand moet worden gehouden aan de inrijhoogte in verband met het gevaar dat door hogere voertuigen de afvoerpijpen/verlichting worden beschadigd met alle gevolgen van dien zowel voor de voertuigen als de afvoerpijpen/verlichting en het daarmee samenhangende gevaar (kortsluiting/lekkages).

Aangezien het parkeerregime al een maximale doorrijhoogte van 190 cm kende, is nu een voorziening aangebracht om te voorkomen dat te hoge voertuigen de garage kunnen inrijden en schade veroorzaken’.

Hart-Leers: ‘Onze conclusie na deze gemeentelijke reactie luidt dat door het achteraf aanbrengen (ruim 3 jaar na oplevering van de garage) van een rioleringssysteem problemen m.b.t de maximale doorrijhoogte ontstaan zijn en daardoor nu een maximale doorrijhoogte van 1.90m. gehandhaafd moet worden. Ging er wederom iets goed fout tijdens de (ver)bouw van deze toch al erg dure garage en was het aanbrengen van een rioleringssysteem achteraf de enige mogelijkheid om een groot gebrek alsnog te kunnen herstellen?’

‘Wij vragen burgemeester en wethouders om tekst en uitleg en menen, tot onze grote teleurstelling, een volgende bouwblunder in het toch al verre van vlekkeloze verloop van parkeergarage Heerlerheide te bespeuren. Valt dit nog op te lossen c.q. aan te passen?’.