Sluiting spoorwegovergang ‘Station De Kissel’: Heerlen helpt prima verbinding tussen Schaesbergerveld en Molenberg -bewust- om zeep

Deze week begonnen de werkzaamheden bij de 100 jaar oude onderdoorgang ter hoogte van dierenopvang ‘De Kissel’. Daarmee zijn de werkzaamheden om de spoorwegovergang bij het (voormalige) station ‘De Kissel’ te sluiten gestart. Hiermee eindigt ook de gemakkelijk en goed gebruikte loop- en fietsverbinding tussen de ‘voor- en achterkant van het spoor’ en moeten automobilisten via de richting Spoordamstraat richting dierenopvang ‘De Kissel’ om vervolgens bij kruispunt ‘De Kissel’ te belanden. 

Nadat station ‘De Kissel’ amper zo’n tien jaar bestond is deze inmiddels ter ziele terwijl de duur betaalde MSP allee er plots -in ’t niets- eindigt.

Honderden miljoenen werden besteed aan het slechten van de drempel tussen ‘voor en achter het spoor’. Het Maankwartier moest de drempel slechten en wijken ‘voor en achter het spoor’ bijeenbrengen. Het werd een miljoenenfiasco van formaat dat bol staat van problemen. 

Amper ietsje verderop wordt ondertussen een drempel opgeworpen en gaat een prima voorziening -een goede spoorwegovergang- ter ziele. Waarom? Ja, waarom eigenlijk?

Is het omdat het nagenoeg failliete Heerlen ‘centjes’ wil/moet verdienen met diens grond rondom het voormalige Pliegerterrein aan de MIjnspoorweg en er supermarkt Lidl Molenberg naartoe verplaatsen wil? 

In dat geval komt het natuurlijk niet goed uit als er een goed gebruikte spoorwegovergang -met verkeerslichten- is. Dat maakt een mogelijke in- en uitgang voor parkeergelegenheid ten gunste van een spiksplinternieuw winkelcentrum, rondom een verplaatste Lidl Molenberg, dan zeer waarschijnlijk erg moeilijk zo niet onmogelijk.

Zouden ‘voor en achter het spoor’ wonende stadsgenoten daarom deze directe prima verbinding binnenkort moeten gaan missen? Wordt met het stoplichten verwijderen de Mijnpoorweg tot racebaan pal langs de voordeur -met amper stoep- van de beoogde gemeentelijke verslaafdenopvang aan Gasthuisstraat 35?

Ook bewoners van de Voskuilenweg reageren (zeer) ontstemt tot zelfs woest. En een grote nieuwe drugsopvang vlakbij en een groot nieuw winkelcentrum ietsje verderop met daarmee vervolgens -de hele dag- heen en weer geloop van drugs- en drankverslaafden -met grote psychische problemen- richting hun ‘blikje bier’ en… een prima verbinding tussen Molenberg en Schaesbergerveld -inclusief het goed gebruikte Glasmij(speel)park- naar de mallemoer. 

Ondertussen laat Heerlen alsmaar niets van zich horen noch onderneemt men passende acties. De stad heeft het over ‘wegwerkzaamheden bij het bruggetje van de Kissel’ en lijkt daarmee het ware verhaal dat er achter schuil gaat ronduit -willen en wetens- te willen verbloemen.

Ook bewoners van de Spoordamstraat zijn er allerminst gelukkig mee. Daar waar hun weg enigszins tot rust kwam komen zijn aan een drukke verkeersader tussen Molenberg, Kissel en Schaesbergerveld te liggen. Een nieuwe verbindingsweg -pal naast een verdubbeld spoor- die via een lange bocht het verkeer van en naar Schaesbergerveld, Kissel en Molenberg leidt. 

Is hier ‘goed en kundig over nagedacht’ of gaat het om een verborgen agenda ten dienste van andere belangen…