1,6 miljoen euro: Heerlen wil/moet ‘tijdelijk station’ kopen om verplichting richting NS waar te kunnen maken

Posted by | October 03, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Uit bijgaande stukken blijkt dat Heerlen het tijdelijke station kopen wil om daarmee diens verplichting aan NS na te kunnen komen: een casco fietsenstalling leveren. Wederom een ‘duur cadeau’ aan NS terwijl de stad ook al het nieuwe station bouwt -en financiert- en tevens de tijdelijke stationsvoorzieningen voor diens rekening neemt. Voor NS hoefde het kennelijk allemaal niet zo nodig dus trekt Heerlen de beurs voor diens spiksplinternieuwe voorzieningen.

Het lijkt erop dat, alhoewel het voordien wel de insteek was, Maankwartier deel B’ uiteindelijk niet de bestemming fietsenstalling krijgt en het megaproject nu ‘verder groeit’ met een fietsenstalling voor -in totaliteit- ca. 1000 fietsen. Een grote (kosteloze) -vrij parkeren- stalling blijkt uit de stukken.

Of het hiervoor aan te koop pand (Parallelweg 2 en 2a) -waarvan de erfpacht in 2045 afloopt- aangepast wordt, ten prooi valt aan sloop of als geheel ‘nieuw opgetrokken’ wordt (b)lijkt overigens momenteel nog niet duidelijk.

Bovendien wijzen stukken uit dat de koopprijs bijna 30% (!) meer dan de uitgevoerde taxatie bedraagt en geeft men daarvoor de reden ‘dat de kantorenmarkt aangetrokken is’.

Een ieder die regelmatig rondom het station vertoeft kent het ware woud aan te huur/te koop borden en het grote overschot dat ook hartje stad aan kantoorruimte kent. Beschikbare kantoorruimten in overvloed. Amper een deur verder dan het te kopen pand (Parallelweg 2b) is ook beschikbaar terwijl ook in nieuwbouwproject Maankwartier nog volop beschikbare ruimte voorhanden is. Zie bijvoorbeeld (het allereerst gerenoveerde) deel Hoppenhof alwaar, al jaren lang, 2774m2 kantoorruimte ‘beschikbaar’ is.

Alhoewel burgemeester en wethouders reeds met de aankoop instemden moet/mag de gemeenteraad hierover nog een zienswijze afgeven. Dat een raadsmerendeel a la ‘hiep hiep hoera’ hiermee       -nagenoeg achteloos- zal gaan instemmen lijkt uit voorgaande besluiten aangaande het megaproject af te leiden. Echter, wie weet, komt deze keer een verrassing te voorschijn.

Over het feit dat in het te kopen ‘tijdelijke station’ al geruime tijd nogal wat ‘stationsgerelateerde activiteiten’ gevestigd zijn -en deze er zeker nog tot achterin het volgende jaar zullen verblijven- wordt -op het aanwezig zijn van de projectorganisatie aldaar na- niet gerept.

Is het bovendien niet zo dat men aldaar langer moet verblijven omdat project Maankwartier vertraging opliep en vandaar nu -zeer waarschijnlijk- het aangegane huurcontract verstreken is waardoor hernieuwd onderhandelen aan de orde is.

Onderhandelen over iets waarvoor geen alternatief voorhanden is. Zeer waarschijnlijk een hele moeilijke c.q. kostbare zaak.

Het tijdelijke station ligt er immers, moet er -vanwege vertraging in de bouw- langer blijven en… men heeft geen andere optie om die voorziening -die men simpelweg leveren moet- op een andere manier aan te kunnen bieden.

‘Met de rug tegen de muur’ en ‘met het mes op de keel’ besluiten nemen gebeurde al vaker. Meer dan eens leverde dat een hele hoop problemen op…

20180914_collegevoorstel_Parallelweg2-a_1.docx_1

Raadsvoorstel Parallelweg