2 Gym bezoekt raadszaal en gaat in gesprek met Heerlens stadsbestuur

Vanmorgen bezocht ‘2 Gym’ van het Bernardinuscollege de (tijdelijke) raadszaal in de naastliggende Kapel. Met tekst en uitleg over de werking van gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de Griffie ging een en ander van start waarna discussie volgde.

Hart-Leers: ‘Onlangs ontvingen we vragen van diverse leerlingen. Vragen aangaande politiek in Heerlen (en onze rol erin) als onderdeel van de lessen Aardrijkskunde en Geschiedenis. Toen we daarop antwoord gaven voegden we er aan toe, bij interesse, graag de raadszaal te tonen en daarbij nadere informatie te geven. Prompt volgde reactie dat de klas het aanbod graag aannam en voltallig langs wilde komen. Dit gebeurde vanmorgen tijdens het laatste lesuur van dit schooljaar.’

Een ‘probleem’ moest echter vooraf nog even opgelost worden: de raadszaal was op dat moment ‘bezet’ omdat burgemeester en wethouders er vergaderden. Een telefoontje met de burgemeester en snel was een oplossing voorhanden: ‘We schorsen de collegevergadering en gaan met de leerlingen in gesprek over Heerlen en wat we doen.’

Met een woord van welkom op het pleintje voor de deur en tekst en uitleg van ons raadslid Roel Leers, ondersteund door collega Emile Kerssemakers, ging een en ander van start. Vervolgens viel de steun en toeverlaat van de gemeenteraad -de Griffie- bij monde van Griffier Teun Zwemmer ons bij en vertelde, onder andere, over de rol en betekenis van de Griffie.

Kort daarop werden we naar binnen gezwaaid en nam de klas plaats op de plek van de gemeenteraad. Nadat burgemeester en wethouders tekst en uitleg gaven kwam ook langzamerhand ‘vraag en antwoord’ op gang. Daarbij werd, zelfs meer dan eens, de vinger op een zere plek gelegd en ook het concrete voorstel gedaan om een publieke ideeënbus te plaatsen.

Zowel voor politiek, docenten en zeer zeker de leerlingen kan vervolg hierop niet uitblijven. 

Hart-Leers: ‘Als je weet wat er speelt in je stad en je daarbij vertelt wat je doet (of kan doen) dicht je de kloof tussen stad en stadsbestuur. Vandaag was een prima voorbeeld van hoe dat kan en moet… Dank jullie wel allemaal.’