Algemene beschouwingen 2020

AB’21

Wederom moesten -vanwege grote tekorten- omvangrijke bezuinigingen gezocht en gevonden worden. Ondertussen zijn er pijnlijke keuzes gemaakt die voor vele Heerlenaren de komende jaren gevolgen hebben.

Heerlen kent een bijzonder fors tekort terwijl tegelijkertijd ook nog het herstelplan loopt. Er is geen enkele ruimte of veerkracht om tegenvallers binnen de gemeentekas op te kunnen vangen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet een factor van 80% (of hoger) als een hoge mate van financiering met vreemd vermogen. Heerlen kent een percentage van 92%

De VNG geeft aan dat bij een percentage van meer dan 90% netto schuldquote voorzichtigheid geboden is. Heerlen kent een percentage van 97%

Terwijl de gemiddelde netto schuld per inwoner in Nederland 1.970 Euro is, bedraagt deze in Heerlen -per volgend jaar- 4.540 Euro

Letterlijke citaten uit voorliggende Begroting 2021.

U ziet burgerbetrokkenheid als de rode draad, wil de opkomst bij verkiezingen verhogen en de drempel tussen bestuur en stad doen afnemen.

Ondertussen klinkt er luid protest uit Heerlerbaan. Protest vanwege uw plannen met Giesen – Bautsch en de voorzieningen in de Caumerbron. Staat de Molenberg op de barricaden omdat u Bergweide tekortdoet en de Dag- en Nachtopvang -in het geniep- van de eerder door u geplande locatie pension Mijnzicht te Heerlerheide plots naar het voormalige Broederklooster op Gasthuisstraat 35 verkassen wil.

Enkele praktijkvoorbeelden waaruit blijkt dat u het een zegt maar het ander doet. Te duiden als onbetrouwbaar, achterbaks zelfs, terwijl het juist om betrouwbaar openbaar bestuur moet gaan met het belang van al onze inwoners voorop.

Het geven van halve antwoorden of bestempelen van zaken tot geheim maak het geheel er zeker niet beter op. Waarom niet eerlijk en open communiceren en samen de koe bij de hoorns vatten? Nu lijkt het erop, u hebt de schijn meer dan tegen, dat ‘college en coalitie’ het aftikken en ‘de oppositie’ maar te volgen heeft terwijl wij samen voor Heerlen staan.

Het mega miljoenenproject Maankwartier is afgerond. Geheim op geheim volgt en volgde. Hoe denkt u volgend jaar feestelijk te openen terwijl het hotel nog steeds niet verkocht is, vele horecabedrijven op kiepen staan of alsnog niet zullen komen en er nog steeds -met af zonder UWV- alom leegstand is?

Hoe legt u uit dat de belofte van grote drukte en toeloop niet ingelost is en de bedenker van ‘de grote witte berg’ nu zelf met panden rondom aan de slag moet omdat pandeigenaren en/of diens huurders dat zelf niet doen.

‘Als het megaproject er eenmaal staat volgen de investeringen van eigenaren eromheen vanzelf, u zult zien dat het berg op gaat en bezoekers zullen toestromen’ Ammehoela!

Resultaten blijven uit dus gaat de duurbetaalde dromerij door totdat eenieder ziet dat het een nachtmerrie geworden is.

Wat ons betreft volgt een gedegen evaluatie en worden daarbij conclusies getrokken.

Wat zijn de alternatieven voor stadsrevisie? Waarom trekt een oud kamerlid de kar van het kennelijk tot omvangrijk kunstproject uitgeroepen project? Hoe reviseer je een stad die leegstandskampioen is op een deskundige manier?

Onze tip: gebruikt hiervoor bewezen deskundigheid in plaats van ‘uitvinders’ die hiervoor maandelijks 11.250 euro in rekening brengen.

‘Bezuinigen met maat’. Al jaren pleiten wij ervoor Cultura Nova van fors minder subsidie te voorzien. Maximaal 40.000 Euro, het normaliter hoogst gangbare tarief, in plaats van de huidige -exorbitante- 220.000 per jaar. Nu pleit u Cultura Nova -de meest ondersteunde- vrij van bezuinigingen en kort alle anderen. Ook dat is de wereld op z’n kop.

Hanteer het maximale bedrag van 40.000. Speel daarmee 180.000 Euro vrij om de anderen niet te hoeven korten en/of andere problemen aan te kunnen pakken.

Steeds vaker hoor je ‘het gaat alleen maar om centrum, centrum, centrum. Hoe zit het met onze wijk of met ons stadsdeel?’

Maakt Heerlen per stadsdeel of op wijkniveau plannen en geboekte resultaten duidelijk inzichtelijk? Weten onze inwoners wat Heerlen voor hen doet of van plan is om te ondernemen? Kennen mensen hun buurtambtenaar of wijkagent en weten zij de weg naar hen te vinden?

De som der delen maakt het resultaat. Met de wijken op orde zal de stad vooruitgaan.

Een andere vraag is of Heerlen aan de archiefwet voldoet en z’n zaken op orde heeft. Toen ik deze vraag onlangs stelde schoof de wethouder die vraag als een hete aardappel door. Antwoord volgde nog niet.

Kunt u bevestigen dat onze stad op de vingers getikt is als het om voldoen aan de archiefwet gaat, kunt u onderstrepen dat ons archief een rommeltje is en dit regelmatig voor problemen zorgt.

Hoe heeft dit zover kunnen komen en wat doet u om dit op te lossen?
Zonder kennis van het verleden komen problemen in de toekomst als vanzelf.

Nadat de waarnemend burgemeester verklaarde de reorganisatie van het ambtelijk apparaat succesvol afgerond te hebben vertrok prompt de gemeentesecretaris nadat deze kort daarvoor nog een presentatie aan het Presidium gaf. Alles leek ‘pico bello’ ondanks dat brieven van de OR behoorlijke twijfels opriepen.

Sinds onlangs zou er bovendien sprake zijn dat Heerlen geen gemeentelijk managementteam meer heeft en alle leden ervan of op eigen initiatief en of ‘met drang en dwang’ de biezen genomen hebben.

Het gemeentelijk apparaat blijkt aldus -nog steeds- behoorlijk wankel. Alsnog en/of nog een keer met de bezem erdoor, bouwen aan een nieuw fundament lijkt de huidige aanpak.

Hoe kan het dat de waarnemend burgemeester het liet voorkomen alsof alles ‘koek en ei’ was en de reorganisatie succesvol afgerond werd?! Blijkt het nu geen staaltje geleverd vakwerk ‘om te roemen’? Werd de waarheid simpelweg verbloemd?

De centen zijn op, de problemen torenhoog. Met een ongekende crisis er overheen is de staat van onze stad -zeker nu- uiterst erbarmelijk. Het resultaat van vele jarenlang -keer op keer weer- vooruitschuiven en denken ‘komt wel goed, we redden het wel’.

Ik begon mijn betoog met citeren uit voorliggende begroting en vraag mij af of de Provincie Limburg Heerlen binnenkort naar zich toe trekt of dat men deze stad nog langer door laat modderen. We zullen zien.

De wethouder financiën zwaait morgen af en het lijkt de bedoeling dat hij opvolging krijgt.

Hebt u de optie bekeken om de komende ‘nog geen 1,5 jaar’ als kleiner college door te zetten en de portefeuille -net zoals u dat nu aangaande de burgemeester doet- onderling te herverdelen? Zouden 5 wethouders en een burgemeester niet ruim voldoende moeten zijn in een stad met de omvang van Heerlen?

In dat geval zou zo’n anderhalf jaar op 1 wethouderspost bespaart kunnen worden en draagt ook dat een ietsje pietsje aan de enorme bezuinigingen bij.

Als daarbij tenminste niet blijkt dat Heerlen nog jarenlang moet bijdragen vanwege het feit van een te ontstaan inkomensverschil dat de huidig wethouder financiën binnenkort op diens nieuwe plek te Simpelveld realiseert…

Beste afzwaaiend wethouder bent u van plan om van een wachtgeldregeling gebruik te maken of gaat deze kelk aan onze stad voorbij?