Algemene beschouwingen 2021

Vraag je, publiekelijk, Ondernemersfonds Heerlen naar hoe zij besloten bepaalde uitgaven te doen -en dat duidelijk toe te lichten- dan verneem je daar niets meer over. Ondanks, jaarlijks, 1 miljoen Euro budget -ontvangen via een opslag op de gemeentelijke belastingen- is het uitgavenpatroon opzienbarend. Toch wilt u met hen verder. 

Wat ons betreft willen wij dat -onder dergelijke omstandigheden- alles behalve.

Informeer je, bijvoorbeeld, naar plannen om de Geleenstraat (en omgeving) af te sluiten voor verkeer dan verneem je vervolgens niets meer. Ook al informeer je er nadien nog eens naar.

Bel je de gemeentelijke toezichthouders omdat hun ingrijpen noodzakelijk is dan volgt een volgende ‘verrassing’ en hoor je een opname met de tekst ‘Wij zijn vandaag op teamuitje. Van 9 tot 17 uur kunt u de gemeente bereiken. Bel, indien nodig, de politie op 0900-8844’  

Als ons dit overkomt, en het zijn maar enkele voorbeelden, hoe is de stand van zaken dan voor de rest van Heerlen?

Hoe die, zeer waarschijnlijk -al geruime tijd- ook voor hen is, blijkt duidelijk uit een gemeentelijke OR memo:

-Een zeer hoog ziekteverzuim, capaciteitsproblemen. Niet kunnen leveren wat zou moeten. De schuldigen: het management, burgemeester en wethouders en… de gemeenteraad voegde de OR aan hun schrijven toe.

Onlangs maakte u een collegebesluit openbaar waaruit de conclusie valt te trekken dat de interim algemeen directeur en gemeentesecretaris, zeg de allerhoogste ambtenaar van onze gemeente, -maandelijks- rond de 24.000 Euro ontvangt. Een enorm maandbedrag dat menigeen in onze stad nimmer bijeen ziet noch zag.

Interessant overigens hoe deze gemeentelijke kosten zich verhouden tot de Wet Normering Topinkomens. Wie weet kunt u daarover, op korte termijn, iets op papier zetten.

Ondanks vele goede bedoelingen om zaken te verbeteren luidt de vraag wanneer dit eindelijk allemaal gebeuren gaat. Enkel een nieuw stadskantoor en gemeentehuis lossen ‘t natuurlijk niet op. 

Wanneer krijgt ook de raad tijdig goede antwoorden op diens vragen, wanneer is informatie compleet, duidelijk en inzichtelijk? Per wanneer werkt Heerlen -voor eenieder- met de insteek ‘vriendelijk zijn & helpen’ en ‘vertrouwen & partnerschap’?

Ook al zit je als burgemeester, wethouders en fractievoorzitters bijeen om het ook daar eens over te hebben dan nog lijkt de weg vooruit een hele moeilijke tot, bij tijd en wijle, nagenoeg onbegaanbaar.

Onlangs weer kwam een collegelid toezeggingen niet na en oordeelde vervolgens ‘dat het raadslid zeurt’ als men simpelweg vraagt om toezeggingen na te komen. Zo is de stand van zaken.

Project Heerlen Noord. U heeft er grote plannen, wilt ‘dit en dat’ gedurende vele jaren. Of het geld daarvoor vrijkomt zal echter moeten blijken. Een nieuwe regering moet daarvoor immers geld vrijmaken in diens begroting.

Goed om je -ook- op Heerlen Noord te richten, prima. De gemeente Heerlen is er echter voor heel de stad. 

Niet overal is het ‘kommer en kwel’ en gaat het mis. Gelukkig. Moeten we ons niet juist op de problemen richten in heel de stad en niet zo nadrukkelijk op een zeer groot stadsdeels waar ook vele zaken goed gaan en zeker niet overal problemen zijn?

Hoe kan je Heerlen Noord überhaupt vooruit helpen als je het zelf -intern- als gemeentelijke organisatie bij lange na niet voor me kaar hebt? 

Wellicht een vraag om eerst te beantwoorden en daarbij intern zaken op orde te brengen alvorens met Heerlen Noord -maar veel liever nog- met alle problematieken in heel Heerlen aan de slag te gaan.

Afsluitend: zowel bij het geplande, nieuw te bouwen, centrumbad als bij zwembad Hoensbroek moet blijken of de budgetten toereikend zullen zijn. Nog wat -extra geld- naar de Nieuwe Nor. Dat had natuurlijk ook niemand verwacht.

De gemiddelde woonlasten van een meerpersoonshuishouden in onze stad waren aan het begin van deze coalitieperiode (in 2018) 717,84 Euro. Als dit bestuur eindigt (in 2022) staat de teller op 824,38 Euro. Een lastentoename van 14,8% => een stijging van 106,54 Euro -per meerpersoonshuishouden-.

Ook de netto schuldquote kent een snel stijgende lijn. Was deze in 2020 nog 69% zo is de prognose voor volgend jaar 98% 

Waren de vaste schulden in 2020 nog 256.137.000 Euro voor 2024 is de prognose 417.974.000 Euro. Een stijging van ruim 63% => 161.837.000 Euro.

Mooi weer spelen ‘op de pof’, ellende alsmaar vooruitschuiven?! Het heeft er alle schijn van…

Hart-Leers-AB21