Atelier Stadsrevisie -wederom- ‘in de weer’ zonder (bouw)vergunning

Onlangs, op 27 Augustus jl., publiceerde de gemeente Heerlen een aanvraag omgevingsvergunning: ‘Het wijzigen van de gevel aan Oranje Nassaustraat 7 te Heerlen’. Een aanvraag die de stad op 10 Augustus jl. ontving. ‘Apart’ omdat die gevel al lang en breed aangepakt (en vervangen) werd door Atelier Stadsrevisie. Een ‘grootschalig kunstproject’ dat met flinke subsidie via de gemeente werkt(e) en al eerder diverse malen zonder (bouw)vergunning en toestemming van de welstand gevelaanzichten veranderde.

Hart-Leers: ‘Het lijkt ondertussen eerder regel dan uitzondering dat Atelier Stadsrevisie eerst doet en nadien vergunning aanvraagt. De omgekeerde volgorde zoals het voor alle anderen in onze stad geldt. Of de welstandscommissie wel al ingestemd heeft is ook maar de vraag. In eerdere gevallen (aanzichten koffiebar Aroma en Tostibar) was dat immers ook niet zo.’

Toen Hart-Leers enige tijd geleden informeerde naar ‘of er in dit geval wel vergunningen waren’ en niet -zoals in voorgaande gevallen- achteraf via een gemeentelijke legalisatieprocedure tot stand moesten komen bleef het ‘oorverdovend stil’. Uit recente gemeentelijke bekendmakingen via heerlen.nl maken we nu op hoe de vork, ook in dit geval, in de steel zit.

Bovendien zijn we ook erg benieuwd naar de evaluatie van het stadsrevisie project die onlangs afgerond werd. Daarbij zijn we van mening dat het college ook moet delen dat zij na de subsidie van vorig jaar (vooralsnog?) -geen geld- beschikbaar stelde voor een vervolg. 

Dat gemaakte (prestatie)afspraken niet nagekomen zijn en (bouw)vergunningen (en toestemming van de welstandscommissie) ontbraken -terwijl men toch (ver)bouwde- zou zomaar een reden daarvoor kunnen zijn…