Begin dit jaar plots vertrokken wethouder ‘duikt op’ bij IBA Parkstad

Posted by | november 29, 2018 | Nieuws, Vanuit de fractie

Kennelijk nagenoeg schaamteloos verscheen vanmorgen paginabreed de begin dit jaar plots vertrokken wethouder cultuur, ouderenbeleid en stadsontwikkeling in de Limburgse krant. Na diens plotsklapse vertrek uit het Heerlense stadsbestuur start de gewezen wethouder bij IBA Parkstad. Van gemeentelijke overheid naar een door diverse overheden -met vele miljoenen gefinancierd- ‘regionaal instituut’.

Plots vertrok de wethouder waarna een aanhoudende stroom van geruchten begon en voortduurde. Een hardnekkige, allerminst fraaie, geruchtenstroom die -tot op heden- noch bekrachtigd noch ontkend werd.

Na -op eigen initiatief- vertrek ‘op wachtgeld staan’ (sinds 1 februari jl.) genoot de oud stadsbestuurder ruim 7000 euro maandelijks ‘wachtgeld’, startte een adviesbureau -dat de IBA adviseert- en wordt nu ‘grote baas’ van het IBA uitvoeringsjaar (2021).

Het ‘ouwe jongens krentenbrood’ netwerk zorgt kennelijk goed voor elkaar. Maakt niet uit wat er gebeurt is: ‘wij helpen elkaar -met publiek geld- er wel weer snel bovenop’.

Nu de overheid/diverse overheden de nieuwe werkplek van de gewezen, inmiddels kennelijk partijloze, wethouder bekostigen en diezelfde overheid de afgelopen maanden voor het (riante) maandelijkse ‘wachtgeld’ zorgde is het niet meer dan kies dat er -zeker nu- (veel) meer duidelijkheid komt omtrent de precieze reden(en) van het plotse vertrek van de voormalig wethouder.

Is diens nieuwe werkgever -IBA Parkstad- in het geheel duidelijk (en op de hoogte) van wat er begin dit jaar concreet speelde en tot het plotse vertrek van de wethouder leidde? Kan IBA Parkstad met een gerust geweten -en de hand op het hart- publiekelijk bevestigen dat er feitelijk niets meer dan een ‘privé kwestie’ speelde en dit alles behalve ook maar iets met het functioneren als wethouder te Heerlen te maken had of hiermee ook maar enigszins in verband gebracht kan worden?

Hart-Leers: ‘Wij gunnen eenieder het beste. Handelen, indien nodig zoals in dit geval, verantwoorden hoort er echter ook bij. Het plotse vertrek van de wethouder spookt nog bij menigeen door diens hoofd. Het behoorlijk makke krantenartikel dat de voormalig stadsbestuurder kennelijk beoogd snel weer op een voetstuk(je) te plaatsen is -wat ons betreft- een veel te gemakkelijke poging. Een breed uitgemeten journalistiek kunstje van -wij helpen je er wel weer bovenop hoor- waarbij kritisch doorvragen achterwege blijft lijkt alles behalve op goede journalistiek…’