Besloten vergadering: politiek Heerlen vergadert -achter gesloten deuren- over gemeentelijk Mijnwaterbedrijf

Posted by | december 11, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Op uitdrukkelijk verzoek van de wethouder is, na overleg met de fractievoorzitters, een agendapunt -over het gemeentelijk Mijnwaterbedrijf- aan de aanstaande raadscommissieagenda RO toegevoegd. Vandaar vergadert politiek Heerlen -onder geheimhouding achter de gesloten deuren van de raadszaal- over de door burgemeester en wethouders aan hen voorgelegde vergaderstukken.

Hart-Leers: ‘Duidelijk is dat ook de pas enkele jaren geleden verstrekte gemeentelijke lening van maar liefst 10 miljoen Euro inmiddels ruimschoots opgesoupeerd is en dat de omzet van dit gemeentelijke bedrijf vorig jaar voor een negatief resultaat van enkele honderdduizenden Euro’s zorgde. Het lijkt er dus alles behalve op dat deze aanstaande spoedbespreking op goed nieuws duidt. Dit terwijl Heerlen tot 2021 een bezuinigingsopgave van maar liefst 26,8 miljoen Euro te verwerken heeft.’