Bewoners Eikenderveld vragen om aanpak van verloedering

Diverse bewoners van het Eikenderveld trokken bij Hart-Leers aan de bel aangaande in het oog springende verloedering van hun wijk. ‘De veelheid aan graffiti bij een van de invalswegen (vanuit de richting ’t Loon, GGD/DSM) naar onze wijk lijkt blijvend en wordt maar niet aangepakt. Welke mogelijkheden zijn er om hier iets aan te doen een het aanzicht te verbeteren? Onze wijk verdient beter. Samen met de gemeente, die overigens (nog) niet op onze berichten hierover reageerde, willen we het graag mooi en schoon houden.’

 

Ook wezen wijkbewoners op de voormalige antiekwinkel pal naast de friture. Kapotte en dichtgetimmerde ramen en… -wederom- graffiti.

 

Hart-Leers: ‘Is Heerlen samen met de eigenaren van deze locaties aan de slag om -liefst snelle- verbetering te boeken? Zo ja, op welke manier en hoe. Zo nee, waarom niet? Samen vooruit betekend samenwerken, aanpakken, oplossen en… ook de buurt informeren.’