Burgemeester en wethouders namen -Geheim- besluit over onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur

Vorige week donderdag, rond half acht in de ochtend, informeerden wij naar een dinsdags voordien genomen collegebesluit. Een collegebesluit aangaande de onlangs ‘plots’ vertrokken gemeentesecretaris/algemeen directeur. Na ‘enig extra navragen’ ontving Hart-Leers het betreffende collegebesluit vanmiddag. Het stuk kent de status –niet openbaar– met –actieve informatieplicht-.

Omdat op het besluit met grote letters GEHEIM prijkt voelt Hart-Leers zich ‘niet vrij’ om er uit te citeren en/of het stuk publiek te maken.

Hart-Leers: ‘Wij willen -zo snel mogelijk- van burgemeester en wethouders weten waarom, wanneer en hoe zij geheimhouding op het stuk legden en… per wanneer en hoe deze geheimhouding -voordat wij het stuk vanmiddag ontvingen- er officieel vanaf ging.’