D66 en Hart-Leers willen stand van zaken Royal Theater bespreken

Posted by | december 04, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Tijdens de aanstaande raadscommissievergadering economische structuur (ES) willen D66 en Hart-Leers het Royal Filmtheater als bespreekpunt op de agenda plaatsen.

De reden daarvoor geeft de volgende motivatie die zij daarvoor gezamenlijk aandragen:

Het Royal Filmtheater is eigendom van de gemeente Heerlen. Een bioscoop waarvan de exploitant sinds 1 augustus jl. zijn activiteiten gestaakt heeft. Op basis van het genomen raadsbesluit in 2009 en de actuele situatie achten wij het raadzaam om het Royal Filmtheater tegen het licht van het toen genomen raadsbesluit te bespreken. Vandaar verzoeken wij om het Royal filmtheater op de aanstaande ES agenda te plaatsen en daaraan het in 2009 genomen raadsbesluit (ter informatie) toe te voegen waarbij de wethouder een memo aanlevert met de meest actuele stand van zaken in deze. Deze stukken vormen gezamenlijk de basis van het ES agendapunt dat ter bespreking voor ligt.’