Dossiers Filmtheater Royal en Heerlen Mijn Stad sukkelen voort

Posted by | March 15, 2017 | Nieuws, Vanuit de fractie

Tijdens de raadscommissievergadering Economische Structuur van gisteravond kwamen de inmiddels al meer dan 2,5 jaar leegstaande Royal bioscoop en het voortsukkelende centrummanagement Heerlen Mijn Stad (HMS) aan de orde. Beide dossiers lijken te zijn stil gevallen. Dat terwijl een hele snelle vooruitgang juist uiterst noodzakelijk is.

Over het leegstaande Rijksmonument Royal wist de wethouder te melden -en dat is allerminst opzienbarend- dat Heerlen in gesprek is met de opvolger van JT bioscopen het huidige Vue Cinemas: ‘Men voert constructieve gesprekken en is daarbij druk aan het rekenen en tekenen’. Op de vraag sinds wanneer men in gesprek is volgde het antwoord in eerste instantie met JT gesproken te hebben en nadat dit eindigde op een later moment hernieuwd contact gekregen te hebben met diens opvolger Vue.

Op de vraag ‘wanneer is het verhaal rond’ volgde het antwoord: dat men streeft naar een overeenkomst voor de zomervakantie en men vandaar volgende maand agendastukken wil aanleveren. Ter uwer informatie: Vue is, in navolging van JT, inmiddels al meer dan 1 jaar ‘aan het uitzoeken’.

Nu het erop lijkt dat er kennelijk maar een kandidaat voor de Royal ‘in de running’ is en deze al geruime tijd ‘aan het uitzoeken en nadenken is’ stemt dat allerminst gerust. Rijksmonument Royal gaat zienderogen achteruit en het ontbreken van reguliere activiteiten aldaar doet de directe omgeving daarbij ook geen goed. Het dossier sleept zich al geruime tijd ‘van bericht naar bericht’ voort terwijl het alom gewaardeerde Rijksmonument wegkwijnt.

Ook de centrumorganisatie Heerlen Mijn Stad (HMS) kwam aan bod. De HMS stukken (de plannen en begroting voor dit jaar) die er voor 1 maart jl. moesten liggen blijken slechts als ‘concept’ te zijn aangeleverd. Aan dat concept wil het college nog een en ander aanpassen zo bleek. Het HMS stuk voldoet aldus kennelijk allerminst.

Op de vraag om dit concept te kunnen ontvangen klonk -van achter de collegebanken- ‘dat stuk krijgt u niet’. Daarop reageerde Hart-Leers met:  ‘Dat zullen we nog wel zien.’

Toen Hart-Leers de wethouder -kort nadat deze de vergadering verliet- hierover aansprak bleek het volgende: de wethouder streeft er nu naar om het stuk eind deze maand aan te leveren waarbij hij beloofde geen ‘groen licht’ te geven voor het geheel voordat politiek Heerlen er kennis van heeft kunnen nemen en er een inhoudelijke reactie op heeft kunnen geven.

Ondertussen wil men Heerlen Mijn Stad ‘in leven houden’ door individuele activiteiten te bevoorschotten (financieren) en op die manier mogelijk te maken. Overigens: de binnenstadsorganisatie HMS heeft momenteel geen ‘hoofduitvoerder’. Deze legde immers onlangs plotseling haar taak neer. Daarnaast is het akelig stil rondom het in zwaar weer verkerende HMS.

De binnenstad heeft daarentegen alle hulp en inzet van een goed functionerende centrumorganisatie keihard nodig. Dat HMS deze alles behalve is en daarbij bovendien handenvol geld kostte is inmiddels ook nagenoeg eenieder duidelijk…