Duidelijkheid over toekomst Royal Theater

Posted by | June 22, 2015 | Nieuws, Vanuit de fractie

De zomernota 2015 van de gemeente Heerlen geeft duidelijkheid over de toekomst van het Royal Theater. In alinea 2 op pagina 9 staat namelijk het volgende:

‘Nieuwe functie Royal Theater: er heeft zich tot op heden niemand gemeld voor mogelijke koop van de Royal. Derhalve wordt erop gekoerst om de Royal voor de komende jaren een multifunctionele invulling te geven vanuit de thema’s horeca, filmhuis, representativiteit en architectuur. Door een nieuwe ontsluiting naar de 1e verdieping van de Royal en het afsluiten van het balkon als separate zaalruimte kan het filmhuis eventueel onafhankelijk van andere exploitanten functioneren. Op de 2e en 3e verdieping zou een Peutz huis gerealiseerd kunnen worden. Dit initiatief wordt gesteund door IBA.’