Duidelijkheid over voortgang Streetwise noodzakelijk

Posted by | december 10, 2014 | Nieuws, Vanuit de fractie

Streetwise koppelt leegstaande (winkel)panden aan nieuw ondernemerschap en brengt pandeigenaren en (startende) ondernemers bijeen om samen aan de slag te gaan. Een prima insteek om leegstand te verminderen en (startend) ondernemerschap een helpende hand te reiken. De voortgang van Streetwise in Heerlen blijkt echter momenteel onduidelijk omdat het stadsbestuur een besluit voor zich uit lijkt te schuiven.

Met het informeren van raads- en commissieleden heeft Streetwise de kwestie nu duidelijk op de kaart gezet. Hart-Leers: ‘Wij vragen ons af waarom de vakwethouder de signalen van politiek Heerlen kennelijk anders uitlegt dan de politiek hem dat liet weten.’  Vandaar doen wij het voorstel om deze kwestie maandagavond aanstaande tijdens de laatste raadscommissievergadering van dit jaar te bespreken.

  • Wat is de stand van zaken, waarom pakt de verantwoordelijk wethouder de kwestie aan zoals hij dat doet?
  • Welke toekomst heeft stichting Streetwise in (en voor) Heerlen zodat deze aanpak niet verloren gaat?