Filmtheater Royal ‘politiek instrument’?

Posted by | June 11, 2016 | Nieuws, Vanuit de fractie

‘We gaan er geen politieke bijeenkomsten doen’ liet de wethouder cultuur op donderdagavond 14 januari jl. (per e-mail) weten. Dat als reactie op de vraag van Hart-Leers om een publieke discussieavond over de toekomst van het Rijksmonument -ter plekke- in de Royal te doen.

Nadien vond er van alles en nog wat in het Rijksmonument Royal plaats en biedt het maandagavond een podium voor een politieke avond, georganiseerd door een politieke partij, over de toekomst van de binnenstad.

Hart-Leers: ‘Het gebouw gebruiken en inzetten is prima. Wij juichen dat alleen maar toe. De Royal daarbij kennelijk inzetten als politiek instrument -wel voor politieke vrienden die je ‘liggen’- terwijl ‘anders politiek gekleurden’ er niet terecht kunnen lijkt ons verre van goed.’

Toen we in januari geen toestemming kregen om de Royal te mogen gebruiken zochten (en vonden) we snel een alternatief in de nabijgelegen horecagelegenheid. Een en ander verliep prima en mondde uit in een erg interessante bijeenkomst.

Het Royal theater bijvoorbeeld, onlangs nog, inzetten als promotiepodium voor het Maankwartier en niet veel later voor een politieke avond (gelieerd aan een partij) over de binnenstad lijkt erop dat het gebouw vanuit gemeentewege ‘kleur’ moet bekennen.

Zolang de Royal geen vaste invulling heeft pleiten wij ervoor om activiteiten die er kunnen plaatsvinden vooral mogelijkheden te bieden. Dit om het monumentale pand -een ware Heerlense parel- zo veel mogelijk te tonen en door gebruik zo min mogelijk te laten onderkomen.

De wethouder is ondertussen kennelijk terug gekomen op zijn eerdere standpunt. Prima. We nemen aan dat hij ons daarover binnenkort een gemotiveerde toelichting laat toekomen.

Het initiatief in de Royal, dat maandagavond plaatsvindt, -een avond over de toekomst van de binnenstad- dragen wij overigens een warm hart toe. Op een mooie locatie over hartje stad praten legt het fundament voor een avond met perspectief…