Fractievoorzitter blijkt adviseur van Ondernemersfonds Heerlen dat via gemeente Heerlen 1 miljoen per jaar ontvangt

Waarom gisteravond wel genoemd werd dat er 2 bestuursadviseurs zijn -maar niet wie- werd duidelijk bij een bezoek aan de website van Ondernemersfonds Heerlen www.ondernemersfondsheerlen.nl De desbetreffende fractievoorzitter, die overigens zelf ook aan de raadscommissievergadering van gisteravond deelnam, blijkt de enig genoemde bestuursadviseur op de website.

Tja, met twee petten of…? 

Als er bovendien nog dit jaar besloten moet worden over een vervolg op het huidige ondernemersfonds lijkt het raden hoe VVD Heerlen dan zal stemmen. Overigens is de wethouder die over ’t fonds gaat ook ‘van de VVD’ terwijl de stichtingsvoorzitter een lokaal bekende VVD-er is en de stichting op diens bedrijventerrein gehuisvest is.

Op onze vraag welke kosten er voor medewerkers en andere zaken in/van die stichting omgaan kon de voorzitter van de stichting Ondernemersfonds Heerlen geen antwoord geven. Op een andere vraag wanneer de 2 (jaar)verslagen van de jaren ‘19 en ‘20 ter inzage komen moest eerst even ‘kortgesloten worden met de wethouder’. Deze gaf vervolgens nagenoeg direct aan Hart-Leers deze stukken snel toe te laten komen.

Raadsleden hebben een onafhankelijke controlerende taak. Als je die taak daadwerkelijk uitvoert, natuurlijk laten wij dat niet na, kom je nogal eens het een en ander tegen. Beter is altijd om gewoon vooraf optimaal te informeren en duidelijk te zijn. Veelal voorkomt dat achteraf ‘ellende’.

Ondertussen brengen Heerlense ondernemers via een opslag op diens OZB belasting jaarlijks een miljoen euro bijeen zodat Ondernemersfond Heerlen dit uitgeven kan. 

Hart-Leers was overigens de enige die, in November 2018, niet instemde met de oprichting van dit fonds en de mening deelt dat ook ondernemers mans genoeg zijn om over diens eigen centen -en bestedingen- te gaan. Iets dat zeer zeker in deze loodzware tijden geldt waarbij bestedingen uit ’t Ondernemersfonds sterk op een ‘sigaar uit eigen doos’ lijken…