Geeft ‘nieuw beleid’ wegbestemde stukken bouwgrond snel weer een kans?

Met het vaststellen van vele bestemmingsplannen vervielen de afgelopen jaren vele stukken bouwgrond verspreid over onze hele stad. Nu aangepast beleid, zowel gemeenten als provincie kwamen gelukkig tot inzicht, pleit voor inbreiden -en daarmee nieuwe woningbouw- makkelijker mogelijk maken wijzen Stadspartij en Hart-Leers nadrukkelijk op de vele wegbestemde stukken (bouw)grond op velerlei plekken in onze stad.

Menig eigenaar van bouwgrond toog de afgelopen jaren richting gemeente om te pleiten voor behoudt van de bouwbestemming van diens stuk braakliggende bouwgrond gelegen ergens in onze stad. Vaak stukken grond nabij de plek waar men woont. Locaties met de bedoeling om er later kinderen of kleinkinderen iets te kunnen laten bouwen of, bijvoorbeeld, tussenliggende stukken braakliggende (bouw)grond met de bedoeling om er later, als soort van oudedagsvoorziening, iets te (laten) bouwen.

De lokale politieke partijen Stadspartij en Hart-Leers deden al in de raadscommissievergadering een beroep op burgemeester en wethouders en pakten er ook onlangs tijdens de raadsvergadering weer flink over uit. Toen donderdagavond jl. de diverse agenda’s voor Februari vastgesteld werden benadrukten zij wederom dit onderwerp binnen hele korte tijd op de raadscommissieagenda te willen zien. Dit omdat zij beogen deze slechte zet uit het nabije verleden -prima bouwgrond wegbestemmen- zo snel mogelijk recht te zetten.

Hart-Leers: ‘Biedt juist op al deze plekken snel weer de kans om op velerlei locaties in onze stad weer te mogen bouwen. Maak ook daarmee bestaande woonruimte vrij voor een van de velen die momenteel op zoek zijn naar een nieuwe plek. Zo creëer je niet alleen fikse investeringen (en werk) maar ook meer mogelijkheden op prima plekken om te kunnen wonen. De gedurende de afgelopen jaren wegbestemde stukken bouwgrond liggen veelal in reeds jarenlang bebouwde gebieden als soort van vergeten plek er midden tussen in. Zij lenen zich ook vandaar prima voor woningbouw. Inbreiden in plaats van uitbreiden en ook daarmee niet onnodig groengebied voor beton opofferen. Laat al deze stukken bouwgrond niet zielloos wegkwijnen. Zet ze in waarvoor ze bedoelt waren -en zijn- en al vele jaren bestemd waren: woningbouw.’