Gemaakte afspraken niet nagekomen: einde Atelier Stadsrevisie in zicht

Op 13 augustus jl. ontving politiek Heerlen bijgaande Raadsinformatiebrief: ‘Werkzaamheden M. Huisman inzake project atelier Stadsrevisie.’ Zie link: Stadsrevisie Alhoewel daarin duidelijke doelen staan worden deze (dit jaar) niet gerealiseerd maar trekt Heerlen toch de beurs om 408.000 Euro, voor de komende 2 jaar, bij te leggen Onder een wapperende (diep) rode vlag lijkt ondertussen alles mogelijk. Tenminste… als je in de gunst valt en ‘goede contacten’ hebt.

Laten we ‘de koe’ nog eens ‘bij de hoorns vatten’ =>

Heerlen besloot tot inhuur/in dienst nemen van ‘Maankwartierder’ Michel Huisman. De stad doet dat via een ZZP/payrollconstructie en spendeert daarvoor (voor dit jaar) een bedrag van 142.500 euro. Daarnaast hevelde Heerlen zowel 65000 als 50.000 euro over naar de achterliggende stichting Atelier Stadsrevisie (Asta). Een stichting onder voorzitterschap van voormalig Tweede kamerlid de Wit.

Gaandeweg bleek voor de tot op heden (deels) onder handen genomen gevels -koffiebar Aroma en Pat’s Tostibar- noch bouwvergunning of afgeronde welstandtoets aanwezig en zijn deze ‘projecten’ (Tostibar & Aroma) beiden (nog) niet voltooid. Zie de (schets)tekeningen via Atelier Stadsrevisie: leg de momentele stand van zaken naast het geschetste eindbeeld.

De wethouder plant nu, ondanks alles, ook de komende 2 jaar Atelier Stadrevisie te willen financieren en maakt daarvoor 408.000 euro vrij. Een evaluatie -voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken/vooruitzichten- komt plots niet meer ter sprake en doet er opeens kennelijk niet meer toe. Dat ondanks deze maand -voorafgaand aan (mogelijk) voortzetten financiering- een meetmoment dient plaats te vinden.

Bijgaand stuk is duidelijk:

Dit jaar, 2020, zouden minimaal 7 panden -inclusief Worstenhemel- gerealiseerd worden. Ook moet ‘Stadsrevisie’ voldoen aan alle regels en wetten terwijl kennelijk nog steeds geen bouwvergunning en goedkeuring van ‘de welstand’ voor beide reeds gestarte projecten (Aroma en Tostibar) voorhanden zijn.

De enig te trekken conclusie is dat Atelier Stadsrevisie/Michel Huisman afspraken/toezeggingen/beloften niet nakomt/waarmaakt en daarmee niet aan de verwachtingen voldoet. Dit blokkeert voortgaan in de komende jaren. 

Bovendien luidt de vraag, Heerlen zit financieel behoorlijk ‘in de penarie’, of bij/wegens niet nakomen van verwachtingen/afspraken niet simpelweg gemeentelijk geld -tot op heden 257.500 euro- (grotendeels) terug gevorderd moet worden. Daar waar het een geschetst werd volgde realisatie van iets anders…