Gemeentelijke stukken: ambtelijk Heerlen blijkt verre van ‘op orde’

-ook kwaliteit van college- en raadsvoorstellen en informatievoorziening gemeenteraad laten te wensen over-

Zojuist ontving de gemeenteraad bijgaande memo met bijlagen. 

Enkele citaten: ‘Heerlen loopt dermate achter de feiten aan waardoor onderhand nagenoeg alles als spoedklus betiteld wordt. Er is een gebrek aan sturing, informatie en communicatie. Rechts weet niet waar links me bezig is. Overschrijdingen van termijnen en uitstelberichten zijn aan de orde van de dag…’

Hart-Leers: ‘Met een omvangrijk ambtelijk apparaat verre van op orde -en bestuurlijk Heerlen dat kennelijk in een totaal andere wereld leeft als ambtelijk Heerlen- verklaard dit veel over de staat van onze stad. Het (b)lijkt een ongelofelijke janboel die -dat spreekt voor zich- niet zomaar van de ene op de andere dag ontstaan is. Hoe kan de begin dit jaar afgeronde reorganisatieklus goed geklaard zijn als dit de feitelijke staat van de ambtelijke organisatie is?! Reden temeer om het er ook vanavond tijdens de raadsvergadering nadrukkelijk over te hebben. Onze stad is er de dupe van terwijl eenieder mag verwachten dat burgemeester en wethouders diens ambtenarenapparaat goed op orde hebben…’

Organisatie-ontwikk.bericht-AD-intranet-20okt

Organisatie-ontwikk.Memo-raad-inzake-analyse-conclusies-en-vervolgplan

Organisatie-ontwikk.Zk-rapport-6okt2020